30 marca br Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) zorganizowała w Brukseli konferencję prasową celem przedstawienia swojego stanowiska w przedmiocie kwestii socjalnych w tzw. Pakiecie Drogowym. ETF wyraził swoje głębokie rozczarowanie mniej socjalnym podejściem Komisji Europejskiej niż było to oczekiwane. ETF krytyczne uwagi do propozycji Komisji Europejskiej w Pakiecie Drogowym, uznając, iż działania Komisji Europejskiej są swego rodzaju próbą legalizacji dumpingu socjalnego.

ETF ujawnił, iż Dyrekcja Generalna ds Transportu Komisji Europejskiej, która obiecywała znaczne wzmocnienie kwestii socjalnych w transporcie, chce skoncentrować się w Pakiecie Drogowym na następujących kwestiach:

  • ograniczenia całkowitego tygodniowego czasu odpoczynku kierowców;
  • zwiększenia czasu jazdy;
  • wyłączenia prawa pracownika do minimalnego wynagrodzenia (w delegowaniu), jak rozumiemy (przyp. TLP), w sytuacji, gdy pracownik  będzie przebywać w danym państwie członkowskim 5-9 dni;
  • zwiększenia liczby kolejno następujących po sobie dni jazdy – w przewozach pasażerskich – zanim pracownik będzie mógł wykorzystać pełen dzień odpoczynku.

ETF wskazał, iż Komisja Europejska nie uwzględniła w ogóle konkretnych propozycji ETF w zakresie zmian w przepisach socjalnych w transporcie, które ETF przedstawiał już od 2015 roku.

Wobec powyższego ETF rozpoczął intensywną kampanię informacyjną pośród swoich organizacji członkowskich w Europie co do działań Komisji Europejskiej. ETF oraz organizacje członkowskie będą też prowadziły znaczącą i dynamiczną kampanię społeczną w państwach członkowskich lobbując za swoimi postulatami socjalnymi.

Kulminacją wydarzeń będzie manifestacja ETF oraz organizacji członkowskich w dniu 26 kwietnia w Brukseli.

Bez wątpienia, istotnym wydarzeniem w ramach prac międzynarodowych ETF, będzie spotkanie i podpisanie w przyszłym tygodniu w Warszawie wspólnej deklaracji związków zawodowych w transporcie z całej Europy przeciwko próbom legalizacji tzw. dumpingu socjalnego w sektorze transportu.

Z jednej strony trzeba pogratulować skuteczności działania Sekcji Transportu NSZZ „Solidarność”, ale z drugiej strony w naszej (TLP) ocenie realizacja postulatów związkowych oznaczałaby w chwili obecnej koniec obecności polskich przewoźników i kierowców na europejskim rynku, oraz utratę co najmniej kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w transporcie.

 

Opracowanie: Joanna Jasiewicz