15 czerwca 2016 r. podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej poświęconemu projektowanej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom, nie doszło do wypracowania porozumienia między państwami członkowskimi Unii co do ostatecznego kształtu tej regulacji prawnej.

Do wypracowanych wcześniej rozwiązań poważne zastrzeżenia zgłosiła nowa administracja francuska, proponując dalsze zaostrzenie i tak już daleko idących propozycji. Dlatego prezydencja maltańska, która do 30 czerwca zarządza pracami w UE, pozostawiła kwestię delegowania nowej prezydencji estońskiej. Prezydencja estońska przejmie dalsze prace od 1 lipca 2017 roku. Kompromis w zakresie tego projektu legislacyjnego będzie jednak trudny do osiągnięcia z uwagi na presję pośród części państw członkowskich co do zwalczania tzw. dumpingu socjalnego,  co jest odbierane przez państwa tzw. nowej UE jako przejaw protekcjonizmu. Hasła polityczne, przekładające się na opinię publiczną, zdominowały europejską dyskusję.

Prace nad zmianami dyrektywy o delegowaniu toczą się od marca 2016 roku, gdy Komisja Europejska zaproponowała zasadniczą zmianę w obecnie obowiązującej dyrektywie. Zmiana polega na ograniczeniu czasu legalnego delegowania (24 miesiące)  oraz zniesienia minimalnych stawek wynagrodzenia na rzecz (pełnego) wynagrodzenia.

Dalej idące zmiany proponuje jednak Parlament Europejski i bardzo silna frakcja francuska. Francja, wraz z grupą państw tzw. starej UE oczekuje dużo dalej idących zmian od poszerzenia podstawy prawnej dyrektywy o delegowaniu i przekształcenie jej w narzędzie ochrony pracowników nie zaś sposób realizacji swobody świadczenia usług po skrajne zwiększenie obciążeń pracodawców zagranicznych, którzy tylko tymczasowo, za pomocą swoich pracowników świadczą  usługi w innych państwach UE. M.in. mowa jest o skróceniu czasu delegowania do 12 miesięcy oraz o wprowadzeniu zasady, iż przed okresem delegowania pracownik powinien pracować przez okres co najmniej 3 miesięcy w kraju będącym siedzibą przedsiębiorstwa.

Głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników są przewidziane już na 12 lipca 2016 r..

Nagranie z obrad: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2017/06/15-16/

Opracowała:

Joanna Jasiewicz