Konferencja „Road transport social aspects” była okazją do poruszenia wielu ciekawych tematów, głównie związanych z potencjalną eskalacją „płacy minimalnej”. Być może już wkrótce działania transportowe będą zajmować przewoźnikom mniej czasu niż administracyjne. Prezentujemy kilka naszym zdaniem najciekawszych wypowiedzi.

Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. – Ustalenie jednej minimalnej płacy w Unii Europejskiej to nie jest dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że europejskie regulacje nie będą stanowiły kompilację krajowych.

Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. – Do niedawna polskiego przewoźnika obowiązywały przepisy polskiego kodeksu prawnego. Potem zaczęły się uaktywniać Niemcy i Francja. Po wejściu w życiu nowej dyrektywy, firma transportowa będzie musiała respektować regulacje każdego kraju z osobna.

Cały materiał: https://www.log24.pl/