Jesteśmy zainteresowani tym, jak oceniacie polski rynek szkoleń kierowców. Co sądzicie o przydatności do zawodu kierowców młodych ludzi, którzy w Polsce ukończyli kurs na prawo jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E, zdali egzamin państwowy w WORD-ach, a następnie uzyskali kwalifikacje wstępną? Czy poziom ich przygotowania jest wystarczający i adekwatny, czy też brakuje im podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia pojazdu i wykonywania zawodu kierowcy w realnym środowisku transportowym?

Wasz udział w ankiecie pozwoli nam zdiagnozować rynek szkoleń kierowców w Polsce z punktu widzenia interesariusza, którym są transportowi pracodawcy. Pozwoli też nam przedstawić Ministerstwu infrastruktury wnioski dotyczące zmian w przepisach regulujących rynek szkoleń kierowców, którzy ubiegają się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów użytkowych oraz prawo do wykonywania zawodu kierowcy.

Pomóżcie nam i sobie, wypełniając niniejszą ankietę.

Ankieta jest anonimowa.