Prace nad wprowadzaniem w Unii Europejskiej pojazdów niskoemisyjnych są niezwykle ważne, ale muszą uwzględniać również konkurencyjność gospodarki UE oraz realne terminy wejścia w życie nowych, wyższych standardów dla pojazdów.

Dlatego też 8 października br. Business Europe, organizacja zrzeszająca pracodawców z całej Europy, wystosowała apel w tej sprawie do pani Elisabeth Köstinger, Minister Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Republiki Austrii. Pani Köstinger w ramach Prezydencji Austriackiej odpowiada za prace nad tematem emisji spalin w Radzie Unii Europejskiej.

Business Europe odnosząc się do kwestii wyznaczania standardów emisji spalin dla pojazdów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowych przepisów:

  • ochrona technologii oraz neutralności paliw

Niektóre z proponowanych standardów dla technologii oraz paliw będą wręcz niemożliwe do osiągnięcia w wyznaczonych terminach. Ponadto, zmiany nie powinny promować jednej technologii kosztem innej.

  • zastosowanie jednolitego podejścia

Ocena skutków regulacji powinna uwzględniać koszty i zyski dla środowiska, wpływ na miejsca pracy ponad 12 mln ludzi zatrudnionych w sektorze motoryzacyjnym oraz bezpieczeństwo dostaw. Business Europe popiera wysiłki mające na celu rozwój technologii mierzenia cyklu życia emisji dwutlenków węgla, jednak decyzja o obowiązku jej stosowania przez producentów od  2025 powinna zostać odłożona w czasie.

  • ochrona innowacji

Wprowadzane przepisy powinny określać Podstawowe Zasady Innowacji oraz tworzyć dostępne źródła ich finansowania, biorąc pod uwagę m.in. potrzebę odpowiedniego przeszkolenia pracowników i terminowego wprowadzenia na rynek infrastruktury dotyczącej dystrybucji i sprzedaży paliw.

  • udział strony społecznej

Business Europe popiera propozycje włączenia strony społecznej w prace nad proponowanymi zmianami. Ma to fundamentalne znaczenie z punktu widzenia wyzwań w zakresie społeczno-gospodarczym, geopolitycznym oraz ochrony środowiska.

TLP, będąc członkiem Konfederacji Lewiatan, aktywnie uczestniczy w pracach Business Europe i popiera tezy, na które wskazuje Business Europe w liście do Minister Köstinger.

Głęboko wierzymy, że powyższe kwestie zostaną wzięte pod uwagę podczas wypracowywania podejścia ogólnego w sprawie wyznaczania standardów emisji spalin dla pojazdów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych.

Apel Business Europe do Minister Köstinger >>>

 

Opracował:

Artur Kalisiak