wzorowy kierowca

Przez prawie 4 lata urzędnicy nie wypełnili obowiązku, jaki nałożyła na nich nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z 2012 r. Zgodnie z art. 39n tej ustawy zobowiązani byli oni do wydania rozporządzenia określającego wzór honorowej odznaki „Wzorowy Kierowca”, którą ustanowił Sejm RP. Ich tłumaczenia były dosyć pokrętne lub wręcz dyskredytujące celowość takiego honorowego wyróżnienia dla grupy zawodowej, którą stanowią kierowcy.

Ponieważ członkowie TLP zdają sobie sprawę, że sukces rynkowy polskich przewoźników na europejskich rynkach nie byłby możliwy bez ciężkiej i ofiarnej pracy polskich kierowców, władze związku zdecydowały się wystąpić do Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa, aby naprawił kilkuletnie zaniechania swoich poprzedników i wydał brakujący akt wykonawczy.

Treść wystąpienia