Nawiązując do poprzedniej informacji opublikowanej na naszej stronie dotyczącej płacy minimalnie w Austrii (przejdź do poprzedniego artykułu) zamieszczamy kolejny komunikat w tej sprawie.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego. Pomysłodawcy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego postawili sobie za cel zharmonizowanie rozproszonych przepisów i ułatwienie ich stosowania. Nowy stan prawny nie rozwiązuje jednak problemu złożoności przepisów.

Poniżej przedstawiamy komunikat z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu dotyczące delegowania pracowników wysoko – mobilnych do Austrii, a zarazem płacy minimalnej.

Link do komunikatu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu.

Link: Lohntafel Spedition 2016

Kolejne informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie.