6 października odbyło się spotkanie zorganizowane przez TLP z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwestii procedur legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Jest to jedno z wielu działań podejmowanych przez TLP, które mają na celu rozwiązanie tego problemu.

Jednym z narzędzi radzenia sobie z niedoborem chętnych do pracy w zawodzie kierowcy jest poszukiwanie pracowników spoza UE, głównie z Ukrainy. Niestety, procedura zatrudniania cudzoziemca jest długotrwała i generuje wiele problemów. Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele członków TLP z terenu województwa dolnośląskiego mieli możliwość przedstawienia barier i problemów na które natrafiają w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

Urząd podjął już pierwsze kroki, które usprawniły procedurę w zakresie zezwolenia na pracę. Czas realizacji wniosków jedynie w nielicznych przypadkach przekracza terminy ustawowe. Dodatkowo przyjęto założenie skrócenia procedury z 4 do 2 miesięcy. W fazie testów znajduje się również aplikacja powiadamiająca o możliwości odbioru gotowych dokumentów.

Na spotkaniu udało się wypracować działania, które w najbliższym czasie zostaną wprowadzone i usprawnią procedurę. Jest to weryfikacja zasadność zmiany zarządzenia wojewody w sprawie zawodów, które nie wymagają przedstawiania informacji od starosty. Dodatkowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki przygotuje i opublikuje wzory właściwie wypełnionych formularzy oraz informację o najczęściej popełnianych błędach, których należy się wystrzegać przy składaniu wniosków. Zostanie również uruchomiona specjalna aplikacji pozwalającej na monitorowanie statusu sprawy.

Cieszy nas otwartość na dialog oraz konstruktywne i profesjonalne podejście do rozwiązywania problemów. Przedstawiciele TLP zostaną również włączeni do cyklicznych spotkań Wojewody z przedsiębiorcami – najbliższe spotkanie odbędzie się na początku grudnia. Mamy nadzieję, że będziemy już wtedy mogli podsumować funkcjonowanie nowych rozwiązań.

Joanna Rutkowska