BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCÓW NA PARKINGACH W UE – REZOLUCJA KOMISJI DS. PETYCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCÓW NA PARKINGACH W UE – REZOLUCJA KOMISJI DS. PETYCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Europosłowie w przyjętej rezolucji Komisji ds. Petycji uważają, że skuteczniejsza walka z przestępczością i zwiększenie finansowania przyczyniłyby się znacząco do zwiększenia bezpieczeństwa na parkingach dla pojazdów ciężarowych w UE i pomogłyby rozwiązać problem braku kierowców. Jest to odpowiedź Parlamentu na petycję dot. bezpieczeństwa na parkingach w UE złożoną przez rumuńskie Stowarzyszenie VOLUNTEERS IN EUROPE, w której to sprawie toczyła się debata 15 lipca br.

Posłowie uważają, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na parkingach jest alarmująca, a ich pojemność niewystarczająca, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że przemysł UE cierpi obecnie na dotkliwy brak kierowców. Ze względu na to, że przestępstwa wymierzone w kierowców i ich ładunki są coraz lepiej zorganizowane i mają charakter transgraniczny, organy ścigania w państwach członkowskich UE muszą koordynować między sobą działania i systematycznie zgłaszać przestępstwa do Europolu, aby ten mógł je wspierać.

„Ofiarami przestępstw na parkingach w różnych krajach UE są bardzo często kierowcy i firmy z Polski. Dlatego właśnie pragnę bardzo podziękować Panu Europosłowi Kosmie Złotowskiemu za wnioskowanie o przyjęcie rezolucji Komisji ds. Petycji Parlamentu Europejskiego ws. bezpieczeństwa na parkingach dla pojazdów ciężarowych w UE oraz za współpracę w tym zakresie. Skuteczniejsza walka z przestępczością i zwiększenie finansowania na infrastrukturę parkingową powinny być istotnym elementem polityk UE”. – mówi Prezes TLP Maciej Wroński.

W przyjętej rezolucji ws. bezpieczeństwa na parkingach dla pojazdów ciężarowych w UE, Komisja Petycji apeluje o lepszą koordynację działań pomiędzy państwami członkowskimi dot. walki z przestępczością wobec kierowców i ich ładunków. Ponadto posłowie proszą o zwiększenie środków na poprawę infrastruktury, domagając się stworzenia większej ilości miejsc parkingowych i poprawę już istniejących obiektów. Komisja mogłaby uruchomić na ten cel środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz Instrumentu Łącząc Europę, a także rozważyć rewizję rozporządzenia w sprawie rozwoju transgranicznej sieci transportowej (TEN-T). UE powinna również wprowadzić systemy umożliwiające kierowcom zgłaszanie przestępstw do odpowiednich władz bez barier językowych, a także stworzyć narzędzia pozwalające na znalezienie i zarezerwowanie bezpiecznych parkingów.

Ze względu na bardzo często zgłaszane problemy we Francji, posłowie Komisji Petycji udadzą się do regionu Hauts-de-France na misję rozpoznawczą, aby ocenić bezpieczeństwo parkingów dla pojazdów ciężarowych. Wyjazd jest wstępnie zaplanowany na maj 2022 roku.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE

 

 

Translate »