Władze białoruskie wprowadziły dodatkową opłatę za przekraczanie granicy w polsko-białoruskich przejściach granicznych zlokalizowanych w obwodzie brzeskim. Przedmiotowa opłata pobierana jest w wysokości 29 rubli białoruskich od każdego środka transportu wyjeżdżającego z terytorium Republiki Białorusi, bez względu na liczbę osób nim podróżujących. Pieniądze pozyskane z tej opłaty zostaną przeznaczone na walkę z pandemią Covid-19.

Decyzja o wprowadzeniu opłat za przekroczenie granicy będzie obowiązywała do 1 stycznia 2023 roku. Miejscowy podatek dotyczy pojazdów należących zarówno do różnego rodzaju organizacji, osób fizycznych, jak i indywidualnych przedsiębiorców.

 

Z opłaty zwolnione są jedynie:

  • pojazdy, którymi podróżują osoby udające się na uroczystości pogrzebowe, sprowadzające zmarłych;
  • obywatele państw trzecich i bezpaństwowców, którzy wjeżdżają na podstawie postanowień władz Białorusi;
  • obywatele państw trzecich w reżimie bezwizowym, którzy wjeżdżają i wyjeżdżają z Białorusi w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Słowiański Jarmark w Witebsku”;
  • obywatele państw trzecich, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności;
  • obywatele państw trzecich, wyjeżdżający z kraju po zakończeniu leczenia w sanatoriach na Białorusi.

 

Opłatę za przekroczenie granicy można uiścić w banku, a także za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej w telefonie komórkowym. Do tego celu dedykowany został elektroniczny system poboru opłat ERIP, gdzie kierowca wpisuje numer rejestracyjny pojazdu, numer paszportu kierowcy i wnosi opłatę w wysokości 29 rubli białoruskich.

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Spraw Międzynarodowych

 

 

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP