BIAŁORUŚ: ZAKAZ WYJAZDU DLA SWOICH OBYWATELI

BIAŁORUŚ: ZAKAZ WYJAZDU DLA SWOICH OBYWATELI

Ambasada RP w Republice Białorusi informuje, że Białoruś od 21 grudnia 2020r. wprowadza zakaz wyjazdu ze swojego terytorium obywatelom Białorusi oraz cudzoziemcom mającym zezwolenie na stały lub czasowy pobyt na terenie Białorusi przez drogowe, kolejowe przejścia graniczne, punkty uproszczonego ruchu granicznego oraz przejścia w portach rzecznych.

Zakaz powyższy nie będzie dotyczył: 

 • osób wyjeżdżających na paszportach dyplomatycznych i służbowych,
 • szefów i członków oficjalnych delegacji,
 • kierowców realizujących przewozy w ramach międzynarodowego transportu drogowego,
 • członków załóg statków żeglugi śródlądowej i personelu międzynarodowych połączeń kolejowych,
 • obywateli Białorusi, cudzoziemców mających zezwolenie na stały lub czasowy pobyt na terenie Białorusi, udających się w podróż służbową,
 • osoby wyjeżdżających z przyczyny ciężkiej choroby lub śmierci bliskiego krewnego, małżonka oraz ich osób towarzyszących,
 • osób wiozących komórki macierzyste lub narządy do transplantacji,
 • obywateli Białorusi wyjeżdżających w celu odbycia leczenia w placówce medycznej w innym kraju, w takim przypadku należy przedstawić dokumenty potwierdzające.

 

Osoby z poniższych kategorii będą mogły wyjechać z Białorusi raz na 6 miesięcy:

 • obywateli Białorusi posiadających zezwolenie na pobyt stały wydane w innym państwie lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w innym kraju,
 • obywateli Białorusi, posiadających zezwolenie na pracę lub dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w innym kraju,
 • obywateli Białorusi wyjeżdżających w celu odbycia studiów w innym kraju, w takim przypadku należy przedstawić dokumenty potwierdzające.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 7 grudnia 2020 r. nr 705 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 8 kwietnia 2020 r. nr 208 i z dnia 30 października 2020 r. nr 624.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP

 

Translate »