Za 33 dni zaczną obowiązywać nowe zasady delegowania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Tymczasem, wbrew deklaracjom składanym podczas prac legislacyjnych nad Pakietem Mobilności do dziś nie utworzono krajowych stron internetowych, na których przewoźnicy i ich kierowcy mogliby znaleźć najbardziej istotne informacje dotyczące wymaganych podczas delegowania wynagrodzeń.

Owszem istnieją krajowe strony internetowe, na których mowa jest o obowiązkach administracyjnych przewoźników oraz o krajowych organach odpowiedzialnych za sprawy związane z delegowaniem. Niestety nie znajdziemy tam konkretnych informacji jak: stawki godzinowe wynagrodzeń kierowców w poszczególnych państwach lub regionach, zasady naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej, czas dyżuru, dodatki związane z rodzajem przewozów, stażem i kwalifikacjami kierowców etc.

O ile największe firmy logistyczno-transportowe posiadające oddziały w większości państw członkowskich UE zapewne znają te zasady, to w przypadku ponad 95% europejskich firm transportowych należących do sektora MSP zdobycie takich informacji jest praktycznie niewykonalne. Trudno bowiem zakładać, że posiadający kilka pojazdów przewoźnik jest w stanie samodzielnie zdobyć, przetłumaczyć, a następnie przestudiować i prawidłowo ocenić liczące po kilkaset stron branżowe układy zbiorowe zawierane w państwach do których wykonuje przewozy.

Mając na uwadze, że już od 2 lutego 2022 r. zaczną być egzekwowane od przewoźników wspomniane wyżej przepisy Pakietu mobilności, zwane lex specialis, a także krajowe przepisy państw członkowskich UE wdrażające zrewidowaną dyrektywę o pracownikach delegowanych, Transport i Logistyka Polska zwróciła się z apelem do Dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Pracy pana Cosmin Boiangiu o pomoc w uzyskaniu szczegółowych informacji na temat wynagrodzeń kierowców i o udostępnienie tych informacji europejskim przewoźnikom oraz ich kierowcom.