28 lutego br. TLP uczestniczyło w kolejnym spotkaniu dot. brexitu, organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wnioski nie są zbyt optymistyczne niestety. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej bez zawarcia porozumienia, tzw. „no deal”. Nie ułatwi to wykonywania przewozów drogowych do/z Zjednoczonego Królestwa i będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę całej UE.

„Nadal nie osiągnięto porozumienia w negocjacjach pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. Strona brytyjska naciska na wydłużenie okresu negocjacji i zmiany w wypracowanej do tej pory umowie. UE nie godzi się jednak na takie rozwiązania argumentując, że wyjście z UE wiąże się z ponoszeniem określonych konsekwencji” – podkreślił Krzysztof Bednarek, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Z kolei Tadeusz Senda, Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów poinformował, że w przypadku ziszczenia się scenariusza bez umowy „pozytywny jest fakt, że Zjednoczone Królestwo należy do konwencji TIR. Z drugiej jednak strony francuskie służby celne nie mają doświadczenie w jej stosowaniu. Potrzeba będzie więc czasu, aby kontrole przeprawy z Francji do Zjednoczonego Królestwa przebiegały sprawnie i bezproblemowo.”

Krajowa Administracja Skarbowa szacuje, że w Polsce będzie potrzeba utworzenia około 400-500 dodatkowych etatów w jej strukturach, aby ułatwić działalność polskim przedsiębiorcom zaangażowanych w wymianę towarową ze Zjednoczonym Królestwem.

Przedsiębiorcy transportowi wciąż zmuszeni są do działania w ramach niepewności prawnej. Kluczowe decyzje dla sektora transportu powinny zostać podjęte już dawno temu. Na jakich zasadach będzie można wykonywać przewozy do/z Zjednoczonego Królestwa? Czy będą wymagane dodatkowe dokumenty od kierowców? Czy będą dodatkowe kontrole przewożonych towarów? Te pytania w dalszym ciągu pozostają bez odpowiedzi, a do 29 marca 2019 r., czyli daty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, pozostało już naprawdę niewiele czasu…

Prezentacja MSZ dot. postępu negocjacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE.

Prezentacja Stan Negocjacji Brexit >>

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP