Burza w szklance wody, czyli rozmowy o płacach kierowców

Burza w szklance wody, czyli rozmowy o płacach kierowców

18 stycznia odbyło się spotkanie branży transportu w Ministerstwie Infrastruktury. Celem spotkania, któremu przewodniczył Minister Szmit, była próba zarysowania obszarów, które wymagają niezwłocznej interwencji legislacyjnej czy też praktycznej działań ze strony resortu infrastruktury.

16122058_10211667089370630_1751159380_o(1)

Tematyka została podzielona na następujące bloki:

  • płaca minimalna w transporcie – płaca branżowa
  • należności z tytułu podróży służbowych kierowców po wyroku TK z dnia 24 listopada 2016 roku
  • zmiana do ustawy o czasie pracy kierowców – zmiany w czasie pracy kierowców (dezyderat nr 14 Komisji sejmowa ds. petycji)
  • bezpieczeństwo kierowców

W toku spotkania organizacje pracodawców jak i pracowników prezentowały swoje ogólne stanowiska oraz pytania. Spotkanie nie przyniosło żadnych ustaleń, prócz deklaracji powołania stałego zespołu przy Ministerstwie Infrastruktury ds. transportu międzynarodowego, który ma być stałym ciałem konsultacyjnym MIB.

W ramach prac w/w zespołu mają być omawiane szczegółowo wyżej wskazane bloki tematyczne.

Opracowała: Joanna Jasiewicz

Translate »