Warunkiem formalnym rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku TLP o zbadanie konstytucyjności przepisów o ryczałtach za nocleg będących podstawą uchwały Sądu Najwyższego w czerwca 2014 r. jest uzyskanie stanowiska od Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz od ministra właściwego w sprawach pracy, który wydał akty wykonawcze zawierające kwestionowane przez TLP przepisy.

W związku z tym wymaganiem mamy dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych pracodawców, wobec których kierowcy wystąpili z roszczeniem o zapłatę rzekomo należnych ryczałtów. Otóż 2 lutego br. otrzymaliśmy ostatnie z wymaganych stanowisk, które pochodzi od Prokuratora Generalnego. Oznacza to zielone światło dla Trybunału Konstytucyjnego, który może wyznaczyć termin rozprawy. Zazwyczaj jest to około 3 miesięcy od otrzymania ostatniego z wymaganych stanowisk.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że zarówno w ocenie Sejmu, jak i Prokuratora Generalnego przepis art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodny z Konstytucją RP. Tym samym jest szansa, że Trybunał może podzielić tę opinię.

Stanowisko Prokuratora Generalnego

Stanowisko Sejmu RP

Stanowisko ministra właściwego ds pracy