AUSTRIA

AKTUALIZACJA 27.04 – Austria powiadomiła Komisję Europejską, że zawiesiła weekendowy zakaz ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony do 17 maja br.

AKTUALIZACJA 5.05- szczegóły dotyczące obecnej sytuacji w Austrii. Na granicy z Włochami mniejsze przejścia graniczne są zamknięte. Otwarte przejścia graniczne to: Brenner, Sillian, Reschenpass i Thörl-Maglern.  Na granicy ze Szwajcarią otwarte są następujące przejścia graniczne: Tyrol – Pfunds (ruch towarowy/pasażerski); Vorarlberg – Mäder (ruch towarowy/pasażerski; Vorarlberg – Lustenau (ruch towarowy/pasażerski); Vorarlberg – Hohenems (ruch towarowy/ pasażerski); Vorarlberg – Wohlfurt (ruch towarowy). Na granicy ze Słowacją otwarte są następujące przejścia graniczne dla transportu towarów: Kittsee – Bratislava/Jarovce; Hohenau – Moravský Svätý Ján (między 05:00 – 24:00 także dla ciężarówek do 7,5 tony). Dokumenty podróży (najlepiej: paszport). Zalecane jest także posiadanie kopii umowy o pracę.  Informacja dla kierowców i firm transportowych: jazda w podwójnej obsadzie jest dozwolona w Austrii, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad: zachowanie bezpiecznych odległości (1 m), masek i ogólnych zasad postępowania COVID-19. Konieczne jest także noszenie maski w miejscach publicznych (przy wchodzeniu na stacje paliw, toalety, stacje benzynowe – wewnątrz). Źródło: Arbeitsgemeinschaft Internationaler Strassenverkehrsunternehmer Österreichs (AISÖ).

AKTUALIZACJA 5.05 – Austria przedłużyła do 31 maja br. kontrole na przejściach granicznych z Włochami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Niemcami, Czechami i Słowacją.

AKTUALIZACJA 19.05 – Przypominamy, że od 18 maja br. obowiązują w Austrii zakazy weekendowe i świąteczne dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony.

 

BIAŁORUŚ

AKTUALIZACJA 25.05 – Ambasada Białorusi w Polsce informuje, że podobnie jak w wielu krajach UE, na podstawie stosownych przepisów krajowych wydłużone zostały okresy ważności dokumentów wydawanych w Republice Białorusi, w tym m.in. paszportów obywateli Białorusi. Przedłużenie dotyczy również zaświadczeń na powrót do Republiki Białorusi, jeżeli wygaśnięcie ich terminu ważności przypada na okres od 30 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, bez konieczności uzyskania nowych dokumentów.

AKTUALIZACJA 30.06 – Rząd Republiki Białorusi wydał dekret, na mocy którego od 1 lipca br. w tranzycie przez terytorium Białorusi nie będą obowiązywały już ograniczenia czasowe, jazda tylko po wyznaczonych, najkrótszych drogach i parkowanie na określonych parkingach. Oficjalna informacja znajduje się na stronie Ministerstwa Transportu Republiki Białorusi tutaj.

 

BUŁGARIA

AKTUALIZACJA 27.04 – do 13 maja br. Bułgaria wprowadziła nowy obowiązek dotyczący stosowania masek na twarz dla wszystkich, w tym kierowców, w otwartych lub zamkniętych przestrzeniach publicznych. Ponadto, środki mające zastosowanie do kierowców również zostały nieznacznie zmienione. Dla kierowców spoza Bułgarii przyjeżdżających z kraju, w którym zarejestrowano przypadki COVID-19, obowiązują następujące zasady: – kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone na rynek bułgarski powinni wjechać na terytorium Republiki Bułgarii, rozładować przewożone towary i / lub załadować towary oraz niezwłocznie opuścić terytorium Republiki Bułgarii; – kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone do innych krajów mogą przejeżdżać przez Republikę Bułgarii na trasach określonych przez Bułgarską Agencję Infrastruktury Drogowej tutaj. Dodatkowo, bułgarskie graniczne organy ds. zdrowia wydają kierowcom przejeżdżającym przez terytorium Republiki Bułgarii instrukcję (w załączeniu), zawierającą następujące informacje: – data i godzina, o której powinni opuścić terytorium Republiki Bułgarii; – przejście graniczne przez które muszą wyjechać z Bułgarii. Więcej tutaj. Źródło: Association des Entreprises Bulgares des Transports Internationaux et des Routes (AEBTRI). 

AKTUALIZACJA 7.05 – Rząd Bułgarski wprowadził w życie następujące zasady związane z COVID-19: Zniesiono specjalne punkty kontrolne, początkowo ustanowione przy wszystkich wejściach i wyjściach miasta Bansko i wszystkich centrach regionalnych: Blagoevgrad, Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Gabrovo, Dobrich, Kardzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Haskovo, Shumen, Yambol. Stosowanie maski na twarz jest już obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Niemniej jednak ludzie i kierowcy przebywający w otwartych miejscach publicznych są zobowiązani do przestrzegania wymogu dystansu społecznego i wszelkich środków przeciw epidemiologii oraz noszenia maski ochronnej na wypadek konieczności kontaktu z innymi osobami. Graniczne służby zdrowia przestały wydawać instrukcje dla kierowców spoza Bułgarii wjeżdżających do Bułgarii. System dla kierowców spoza Bułgarii, przyjeżdżających z kraju, w którym zarejestrowano przypadki COVID-19, jest obecnie następujący: • kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone na rynek bułgarski powinni wjechać na terytorium Republiki Bułgarii, rozładować przewożone towary (i w razie potrzeby załadować towary na podróż powrotną) oraz niezwłocznie opuścić terytorium Republiki Bułgarii; • tranzyt przez Republikę Bułgarii jest dozwolony tylko na trasach określonych przez Agencję Infrastruktury Drogowej. Termin opuszczenia terytorium Republiki Bułgarii nie może przekroczyć 24 godzin od wjazdu na terytorium kraju. Źródło tutaj. 

AKTUALIZACJA 25.05 – Od 22 maja br. osoby, które nie podlegają kwarantannie przy wjeździe na terytorium Bułgarii, tj. kierowcy ciężarówek wjeżdżających do Bułgarii i przejeżdżający tranzytem przez terytorium Bułgarii, będą zobowiązani do przedstawienia nowej deklaracji organom kontroli granicznej. Aby zminimalizować czas oczekiwania, kierowcy powinni wypełnić deklarację przed przybyciem na przejścia graniczne. Źródło: AEBTRI tutaj.

 

CZECHY

AKTUALIZACJA 27.04 – Informacje dotyczące zasad przemieszczania się pracowników transportu międzynarodowego obowiązujące w Republice Czeskiej od 27 kwietnia 2020r. Informacje otrzymaliśmy z Czeskiego Ministerstwa Transportu. Osoby pracujące w transporcie międzynarodowym (zwykle kierowcy ciężarówek) podlegają w Republice Czeskiej specjalnemu systemowi określonemu poniżej, przede wszystkim nie są uważani za pracowników transgranicznych. Ograniczenie wjazdu do Republiki Czeskiej dla wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem cudzoziemców posiadających miejsce stałego pobytu lub czasowe powyżej 90 dni, nie ma zastosowania do osób pracujących w transporcie międzynarodowym, a mianowicie: – kierowcy ciężarówek; – kierowcy autobusów; – załogi samolotów transportowych i załogi lotów serwisowych; – maszyniści, załogi pociągów i inspektorzy wagonów; – kapitanowie statków i załogi statków towarowych; – załogi pojazdów zarządzających drogami; – kierowcy pojazdów dla maksymalnie 9 pasażerów, którzy przewożą jedną z wyżej wymienionych kategorii osób do miejsca pracy i z powrotem oraz puste podróże związane z tymi przewozami; kierowca musi być zatrudniony w tej samej firmie, co przewożone osoby; – konwoje pojazdów nienormatywnych. Następujących przypadków nie można uznać za transport międzynarodowy: – jeśli dana osoba prowadzi samochód jadąc za granicę lub jest to grupa osób, które są zatrudnione jako kierowcy ale tylko w jednym państwie – np. osoby jadące samochodem do Niemiec, gdzie wykonują transport wewnętrzny/krajowy, prowadzą autobus, itp., a następnie wracają na weekend do Czech. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku obcokrajowców pracujących w transporcie wewnętrznym w Republice Czeskiej.
Osoby w takim przypadku należą do systemu pracowników wahadłowych/pracowników transgranicznych i obowiązują ich ograniczenia dotyczące pracowników transgranicznych. Więcej szczegółów tutaj.

AKTUALIZACJA 7.05 – Na stronie Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej pojawiła się informacja, że od 11 maja br. przywrócona zostanie możliwość wykonywania międzynarodowych przewozów pasażerskich, zarówno drogowych, jak i kolejowych. Więcej szczegółów tutaj.

AKTUALIZACJA 19.05 – w związku zakończeniem w dniu 17 maja br. stanu wyjątkowego w Republice Czeskiej przekazujemy szczegółowe warunki dotyczące wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej obowiązujące od 18 maja br. dla osób już zamieszkujących na terytorium Republiki Czeskiej oraz dla cudzoziemców nowo przybywających na terytorium Republiki Czeskiej tutaj.

 

DANIA

AKTUALIZACJA 3.07 – 1 lipca br. weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące stref niskiej emisji w Danii. Aby móc wjechać do stref niskiej emisji spalin, ciężarówki, autobusy i furgonetki z silnikiem wysokoprężnym (Diesla) muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych. W przypadku pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 t (autobusów i ciężarówek) z silnikiem wysokoprężnym zastosowanie mają następujące fazy wprowadzania przepisów dot. jazdy w strefach niskiej emisji spalin: Faza 1: od 1 lipca 2020 r. W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się autobusy ani ciężarówki zarejestrowane przed 1 października 2009 r. Wyjątkiem są pojazdy ciężarowe spełniające normy Euro 5 lub EEV. Faza 2: od 1 stycznia 2022 r. W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się autobusy ani ciężarówki zarejestrowane przed 1 stycznia 2015 r.

Przepisy dotyczą także wszystkich samochodów dostawczych z silnikiem wysokoprężnym. Przepisy dotyczące niskiej emisji spalin nie dotyczą samochodów osobowych.

Przepisy dot. prowadzenia furgonetek w strefach niskiej emisji spalin wprowadza się w następujących fazach: Faza 1: od 1 lipca 2020 r. W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 stycznia 2007 r. Faza 2: od 2 lipca 2022 r. W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 stycznia 2012 r. Faza 3: od 1 lipca 2025 r. W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 września 2020 r.

Istnieją dwa sposoby na zapewnienie zgodności pojazdu z przepisami dot. poruszania się w strefach niskiej emisji spalin – można doposażyć pojazd w filtr cząstek stałych lub złożyć wniosek o zwolnienie go z obowiązujących przepisów. Właściciele pojazdów innych niż duńskie, które muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych, aby spełniać wymogi stref niskiej emisji spalin, objęci są szczególnym obowiązkiem zarejestrowania pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych: Właściciele pojazdów ciężkich, ciężarówek lub autobusów po raz pierwszy zarejestrowanych przed 1 października 2009 r. zobowiązani są do zarejestrowania swojego pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych; Właściciele furgonetek po raz pierwszy zarejestrowanych przed 1 stycznia 2007 r. zobowiązani są do zarejestrowania swojego pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych.

Pojazd należy zarejestrować nie później niż w dniu wjazdu do strefy niskiej emisji. Możliwość rejestracji jest dostępna na stronie: https://mz.miljoezoner.dk/en/create/step1

Dodatkowo, podobnie jak w przypadku obecnych przepisów dotyczących stref niskiej emisji spalin, w szczególnych przypadkach nadal możliwe będzie uzyskanie zwolnienia z obowiązku stosowania tych przepisów. Duńska Agencja Ochrony Środowiska może w szczególnych okolicznościach zwolnić pojazd z obowiązku stosowania filtrów cząstek stałych. Z informacjami na temat możliwości zwolnienia zapoznać się można na stronie: https://eng.mst.dk/air-noise-waste/air/reducing-traffic-emissions/danish-low-emission-zones/new-requirements-for-low-emission-zones-that-apply-from-1-july-2020/

Strefy niskiej emisji w Danii znajdują się w Kopenhadze, Frederiksberg, Aalborg, Odense i Aarhus.  Prowadzenie w strefie niskiej emisji spalin pojazdu, który nie spełnia wymagań, może zostać ukarane grzywną w wysokości 12 500 DKK w przypadku pojazdów ciężarowych i 1500 DKK w przypadku furgonetek. Nowe przepisy będą egzekwowane z wykorzystaniem technologii automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych od dnia 1 października 2020 r., jednak już dziś policja jest uprawniona do kontroli, czy dany pojazd spełnia wymagania strefy niskiej emisji spalin.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://miljoezoner.dk

 

FINLANDIA

AKTUALIZACJA 5.05 – 4 maja br. Fiński rząd ogłosił zniesienie od 14 maja br. obowiązujących ograniczeń w ruchu transgranicznym przez granice wewnętrzne strefy Schengen. Ponadto, Fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowywuje szczegółowe wytyczne dotyczące stopniowego otwierania ruchu granicznego. Więcej szczegółów tutaj. 

AKTUALIZACJA 25.05 – Fińskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji poinformowało, że tymczasowe zniesienie ograniczeń przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku na podstawie rozporządzenia WE 561⁄2006, które obowiązuje do 31 maja br. w Finlandii, nie będzie dalej przedłużone. Źródło: Fińskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji tutaj.

 

FRANCJA

AKTUALIZACJA 24.04 – Francja postanowiła nie przedłużać zniesienia zakazów prowadzenia pojazdów w weekendy i święta (obowiązujące do 20 kwietnia br.) oraz czasowego złagodzenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku na podstawie rozporządzenia WE 561/2006 (obowiązujące do 19 kwietnia br.). Link do uaktualnionych  przez APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) informacji na temat działalności niektórych miejsc odpoczynku we Francji, które są otwarte dla kierowców ciężarówek tutaj. Źródło: Association Française du Transport Routier International (AFTRI).

AKTUALIZACJA 4.05 – Rząd francuski opublikował rozporządzenia znoszące niektóre zakazy prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony w następujących dniach:
• 3 maja, od 7 maja godz. 16.00 do 8 maja godz. 24:00, od 9 maja godz. 16.00 do 10 maja godz. 24:00 – dla pojazdów przewożących przesyłki kurierskie tutaj.
• od 20 maja godz. 16:00 do 21 maja godz. 24:00 i od 31 maja godz. 22:00 do 1 czerwca godz. 24:00 – dla pojazdów przeprowadzających przeprowadzki tutaj.
• od 7 maja godz. 16.00 do piątku 8 maja godz. 24:00 oraz od 20 maja godz. 16.00 do 21 maja godz. 24:00 – dla następujących pojazdów:
– pojazdy przewożące wyłącznie żywność i produkty przeznaczone do żywienia ludzi i zwierząt, higieny oraz zdrowia ludzi lub zwierząt, a także wszystkie produkty, materiały lub komponenty niezbędne do ich rozwoju, produkcji i dostępności;
– pojazdy przewożące materiały, produkty, sprzęt, maszyny, narzędzia w kontekście wszelkich robót użyteczności publicznej lub budowy budynków zamieszkania zbiorowego tutaj.

 

HISZPANIA

AKTUALIZACJA 4.05 – Hiszpańskie Ministerstwo Transportu, opublikowało w dzienniku urzędowym (Boletín Oficial del Estado) nowe rozporządzenie TMA/384/2020 z 3 maja br., które określa instrukcje dotyczące stosowania masek dla różnych rodzajów transportu i ustanawia wymagania w celu zapewnienia bezpiecznej mobilności. Zgodnie z tymi instrukcjami: – w przypadku transportu drogowego osób obowiązkowe jest noszenie masek zarówno przez kierowców, jak i pasażerów; – w przypadku transportu drogowego towarów obowiązkowe jest noszenie masek w przypadku kierowców w podwójnej obsadzie.
Nowe rozporządzenie weszło w życie 4 maja br. (00:00). Więcej informacji tutaj.

 

KAZACHSTAN

AKTUALIZACJA 5.05 – Ambasada Kazachstanu w Warszawie informuje, że do 1 czerwca 2020 r. przywrócony został ruch bezwizowy dla kierowców realizujących przewozy międzynarodowe. Możliwy jest także ponownie tranzyt przez Kazachstan. Póki co, również do 1 czerwca 2020 r.

AKTUALIZACJA 13.05 – Kazachstan utrzymuje bezwizowe procedury na wjazd, pobyt i tranzyt przez terytorium Republiki Kazachstanu dla zagranicznych kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarowy do 1 czerwca 2020 r., a także zapewnienie wyjazdu cudzoziemców do 1 lipca 2020 r., którzy wjechali na terytorium Republiki Kazachstanu przed 1 czerwca 2020 r., bez nakładania sankcji administracyjnych.

 

LITWA

AKTUALIZACJA 24.04 – Litewski rząd przedłuża kwarantannę do 11 maja do godziny 24:00. Wszyscy kierowcy wjeżdżający na teren Litwy mają obowiązek zapisywania postojów na trasach międzynarodowych wraz z informacją o przyczynie i czasie trwania postoju. Źródło: LINAVA

AKTUALIZACJA 11.05 – Rząd Litewski przedłużył kwarantannę na całym terytorium Republiki Litewskiej do 31 maja br. do godz. 24:00. Jednakże niektóre dodatkowe zmiany wejdą jednak w życie w najbliższych dniach: • od 15 maja br. obywatele Estonii i Łotwy będą mogli wjechać na Litwę bez ograniczeń; wymóg przestrzegania 14-dniowej obowiązkowej izolacji po przyjeździe z tych krajów zostanie zniesiony.; • od 11 maja obywatele wszystkich innych krajów UE będą mogli wjechać na Litwę w celach biznesowych lub edukacyjnych, ale będą podlegać 14-dniowej izolacji, z wyjątkiem osób pochodzących z Polski; • od 11 maja podróż promem jest dozwolona na trasach między Kiel / Rostock / Travemünde i Klaipėda, gdy pasażerowie nie są odbierani w portach pośrednich, a podczas transferu na inny prom w porcie pośrednim zapewniony jest minimalny kontakt z osobami postronnymi; • od 15 maja obywatele Litwy będą mogli wrócić z zagranicy lub cudzoziemcy będą mogli przybyć na Litwę przez kolejne dwa punkty na granicy z Łotwą, tj. Būtingė-Rucava i Smėlynė-Medumi. Obecnie można wyjechać na Łotwę przez te granice, ale można wrócić tylko przez punkt Saločiai-Grenctalė. Więcej w zmianie Rezolucji Rządu Litewskiego nr 207 tutaj.

 

NIEMCY

AKTUALIZACJA 24.04 – Wszystkie niemieckie kraje związkowe wprowadziły przepisy zobowiązujące do obligatoryjnego stosowania maseczek na twarz, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Jednak, ze względu na federalną strukturę Niemiec, nie wprowadzono szczególnego ogólnokrajowego przepisu określającego dokładne okoliczności, w których maseczka musi być noszona. Dlatego, aby w pełni wymagania prawne były spełnione Federalny Związek Transportu, Logistyki i Recyclingu (Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) zaleca, aby kierowcy nosili maseczki na twarzy za każdym razem, gdy opuszczają kabinę pojazdu. Źródło: BGL

AKTUALIZACJA 27.04 – Kolejne niemieckie kraje związkowe ogłosiły przedłużenie zwolnień z zakazu jazdy w niedziele i święta w przypadku pojazdów powyżej 7,5 tony:
– Schleswig-Holstein: do 30.06.2020
– Brandenburg: do 30.09.2020
Uaktualnioną 27.04.2020 listę zwolnień obecnie obowiązującą w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech można znaleźć tutaj. Źródło: Bundesamt für Güterverkehr (BAG).

AKTUALIZACJA 4.05 – 4 maja br. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedłużyło do 15 maja br. kontrole na granicach Niemiec z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Danią, Włochami i Hiszpanią. Transgraniczny przepływ towarów nadal jest dozwolony. Źródło: Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

AKTUALIZACJA 15.05 – 13 maja br. niemiecki Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił następujące zasady, które wchodzą w życie od 16 maja br.: • wszystkie przejścia graniczne na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią zaczną obowiązywać ponownie • kontrole na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją i Danią zostaną ograniczone do losowych kontroli, a nie systematycznych • kontrole na granicy z Luksemburgiem zostaną całkowicie zawieszone. Kontrole na granicy z Danią zostaną zniesione tak szybko, jak to możliwe, jednak odpowiedni termin nie został jeszcze uzgodniony. Kontrole na granicach z Austrią, Szwajcarią i Francją mają zostać zakończone 16 czerwca, z zastrzeżeniem dalszego rozwoju pandemii COVID-19. Źródło: tutaj.

AKTUALIZACJA 15.05 – 14 maja 2020 r. kraje związkowe w Niemczech uzgodniły z rządem federalnym, że obowiązek 14-dniowej domowej kwarantanny nie będzie obowiązywał osób, które przyjeżdżają do Niemiec z krajów Unii Europejskiej, państw strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii. Landy muszą jeszcze przyjąć odpowiednie przepisy. W Niemczech za wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących kwarantanny odpowiedzialne są kraje związkowe. Czas obowiązywania przepisów dot. obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających do Niemiec z zagranicy w poszczególnych landach przedstawia się następująco: Bawaria do 17 maja 2020 r., Badenia-Wirtembergia do 15 czerwca 2020 r., Berlin do 5 czerwca 2020 r., Brandenburgia do 5 czerwca 2020 r., Brema do 20 maja 2020 r. ,Dolna Saksonia do 27 maja 2020 r., Hamburg do 31 maja 2020 r., Hesja do 5 czerwca 2020 r., Kraj Saary do 17 maja 2020 r., Meklemburgia-Pomorze Przednie do 10 czerwca 2020 r., Nadrenia-Palatynat do 25 maja 2020 r., Nadrenia Płn., Westfalia do 25 maja 2020 r., Saksonia do 20 maja 2020 r., Saksonia-Anhalt do 27 maja 2020 r., Szlezwik-Holsztyn do odwołania, Turyngia do 25 maja 2020 r.  Do grup wyjętych spod obowiązku odbywania kwarantanny w przypadku braku symptomów po wjeździe do Niemiec należą: • osoby przewożące towary i ludzi (np. kierowcy, maszyniści); • osoby pracujące w firmach transportowych i przekraczające granice z powodów służbowych (np. konduktorzy, marynarze); • osoby regularnie przekraczające granicę w celu dojazdu do pracy (niem. Ein- und Auspendler) lub przyjeżdżające do Niemiec do pracy lub na konieczne leczeniena do 5 dni; • osoby powracające z zagranicy w przeciągu 48 h od wyjazdu z Niemiec; • osoby, które wjeżdżają do Niemiec z bardzo ważnego powodu (np. współdzielenie opieki nad dzieckiem, opieka nad osobami potrzebującymi); • osoby udające się przez Niemcy w tranzycie. Źródło: tutaj.

AKTUALIZACJA 27.05 – 26 maja br. niemiecki region Niedersachsen postanowił przedłużyć zawieszenie zakazów prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta do 31 sierpnia 2020 r. Niedersachsen postanowił także zawiesić dodatkowe letnie ograniczenia dotyczące specjalnych odcinków autostrad we wszystkie soboty od 1 lipca do 31 sierpnia od 07:00 do 20:00. Niemieckie regiony Baden-Wurttemberg, North Rhine-Westphalia i Saxony-Anhalt postanowiły także zawiesić dodatkowe letnie ograniczenia – specjalne odcinki autostrad we wszystkie soboty od 1 lipca do 31 sierpnia od 07:00 do 20:00. Dodatkowo, przekazujemy informacje i broszurę (również w języku polskim) dotyczącą zakazu jazdy samochodów ciężarowych w okresie urlopowym na obszarze Republiki Federalnej Niemiec: link1 oraz link2.

AKTUALIZACJA 28.05 – przesyłamy link do dokumentu przygotowanego przez Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) dotyczącego m.in. zwolnień z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech – stan na 28 maja br., strony 6-7 dokumentu dotyczą zniesienia zakazów w niedziele i święta w poszczególnych landach tutaj.

AKTUALIZACJA 10.06 – 10 czerwca niemiecki region Schleswig-Holstein postanowił przedłużyć zawieszenie zakazów prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta do 31 sierpnia 2020 r. Dotyczy to również pustych przebiegów. Region ten postanowił także wprowadzić zwolnienie z zakazu prowadzenia samochodów ciężarowych w okresie urlopowym we wszystkie soboty w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Link do dokumentu przygotowanego przez Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) dotyczącego m.in. zwolnień z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech – stan na 10 czerwca br., strony 6-7 dokumentu dotyczą zniesienia zakazów w niedziele i święta oraz w okresie urlopowym w poszczególnych landach tutaj. 

AKTUALIZACJA 15.06 – 15.06.2020 r. władze niemieckie zakończą tymczasowe kontrole graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych tutaj. Powyższa decyzja powoduje, że od 16.06.2020 r. ustanie co do zasady obowiązek posiadania ważnego powodu przy wjeździe do Niemiec z krajów UE, krajów strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii. Wyjątkiem będzie granica powietrzna z Hiszpanią, na której kontrole prowadzone będą do 21.06.2020 r. W przypadku podróży lotniczej z Hiszpanii obowiązek posiadania ważnego powodu przy wjeździe do Niemiec ustanie 22.06.2020 r. Władze niemieckie rezerwują sobie jednak prawo do powrotu do systematycznych kontroli granicznych, gdy w regionach przygranicznych znacząco wzrośnie liczba zachorowań. Więcej informacji na stronie Ambasady RP w Berlinie tutaj.

AKTUALIZACJA 2.07 – Przekazujemy link do zaktualizowanego dokumentu przygotowanego przez Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) dotyczącego m.in. zwolnień z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta (Ausnahmeregelungen vomSonn-und Feiertagsfahrverbot, SoFv) oraz w okresie urlopowym we wszystkie soboty (Fahrverbotnach der Ferien-Reiseverordnung(FerReiseV)) w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech – stan na 29 czerwca br., strony 6-7 dokumentu: tutaj.

 

POLSKA

AKTUALIZACJA 28.05 – Przypominamy, że wprowadzone w Polsce decyzją Ministra Infrastruktury tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 w zakresie czasu jazdy i odpoczynków kierowców przestaną obowiązywać 1 czerwca br. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wiele krajów UE, w tym Polska, powraca do stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie. zarówno w kwestii dziennego czasu jazdy, jazdy bez przerwy oraz wymaganych odpoczynków. Źródło: tutaj. 

AKTUALIZACJA 28.05 – Informujemy, że od północy z 12/13 czerwca br. zakończone zostały kontrole graniczne na całym odcinku granicy wewnętrznej. Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Przypominamy jednocześnie, że ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej. Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza, że po polskiej stronie nie są prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Granicę można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim oraz w kraju docelowym.Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą wciąż obowiązują obostrzenia. Nadal ograniczony jest wjazd cudzoziemców do Polski.
• granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach,
• granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu,
• granicę z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej i Hrebennem.

AKTUALIZACJA 25.06 – Przypominamy, że od 26 czerwca (piątek) do 30 sierpnia br. (niedziela) na terenie Polski obowiązują ograniczenia i zakazy ruchu pojazdów o DMC powyżej 12 t, z wyłączeniem autobusów. Zakazy obowiązują „w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek, b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę, c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.” Warto jednocześnie pamiętać, że oprócz takich wyłączeń  jak m.in. przewóz paliwa, żywności, zwierząt, leków czy prasy, zakazy nie dotyczą również: – pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; – pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; – pojazdów używanych w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym; – pojazdów używanych w transporcie kombinowanym; – pojazdów używanych do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; – pojazdów używanych dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną.

AKTUALIZACJA 3.07 – opublikowane zostało rozporządzenie, na mocy którego od 3 lipca br. możliwe jest przekraczanie granic zewnętrznych przez obywateli UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz ich małżonków i dzieci. Jednocześnie, ww. obywatele oraz obywatele Polski zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny na terenie RP. Ograniczenia w przekraczaniu granic zewnętrznych oraz kwarantanna w dalszym ciągu dotyczą obywateli państw trzecich, z wyjątkiem tych wymienionych w obowiązujących przepisach. Szczegóły na stronie straży granicznej: tutaj.

 

ROSJA

AKTUALIZACJA 7.05 – Czytamy na stronach rosyjskiego ASMAPu, że przemieszczanie się jakiejkolwiek osoby lub transportu w mieście Moskwa lub okolicznym regionie wymaga uzyskanie specjalnego zezwolenia cyfrowego. Zwolniony jest międzynarodowy transport towarowy w okolicach Moskwy o każdej porze dnia oraz w Moskwie w nocy (22: 00–06: 00). Wjazd do Moskwy w godzinach dziennych (06: 00–22: 00) jest dozwolony tylko dla osób posiadających specjalne zezwolenie na samochody ciężarowe (regulowane rozporządzeniem rządu moskiewskiego z 22 sierpnia 2011 r. No.379-ПП). Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ambasady w Moskwie pozwolenia/przepustki na wjazd do Moskwy (Obw moskiewski), a także na poruszenie się po tym terytorium obowiązują wszystkich bez wyjątku – w tym również cudzoziemców. Wszelkie szczegóły dot. przepustek oraz sposobu ich otrzymania można znaleźć tutaj.

AKTUALIZACJA 20.05 – Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej tutaj od 25 maja br. w Kani-Kurgan, w regionie Amur na granicy z Chinami, zostanie otwarte nowe lądowe przejście graniczne. Przejście graniczne będzie działać tymczasowo, początkowo umożliwiając wyłącznie transgraniczny przepływ towarów. Przewidywana przepustowość to 190 pojazdów dziennie. Procedury kontrolne w punkcie Kani-Kurgan rozpoczną się, gdy tylko most łączący Blagoveshchensk (RUS) i Heihe (CHN) zostanie otwarty dla ruchu. Więcej informacji można znaleźć tutaj. 

 

SERBIA

AKTUALIZACJA 27.05 – Od 22.05.2020 r. do wjazdu na terytorium Republiki Serbii nie jest już wymagane specjalne zezwolenie/zgoda na wjazd wszystkich kategorii cudzoziemców. Przekroczenie granicy Republiki Serbii zostało przywrócone do zwykłego trybu. Pełna treść komunikatu tutaj.

 

SŁOWACJA

AKTUALIZACJA 28.04 – 28 kwietnia br. słowackie władze podjęły decyzję o zniesieniu zakazów prowadzenie pojazdów jazdy w dniach 1 maja, 3 maja, 8 maja i 10 maja 2020 r. Źródło: Polícia Slovenskej republiky, CESMAD.

AKTUALIZACJA 7.05 –  Rząd Słowacji postanowił tymczasowo przedłużyć kontrole na granicach wewnętrznych z Austrią, Czechami, Polską i Węgrami do 27 maja br. ze względu na rozwój wirusa koronawirusa. W tym okresie możliwe będzie wjazd i wyjazd ze Słowacji jedynie przez następujące wyznaczone lądowe przejścia graniczne:
Słowacja – Austria; Bratislava – Jarovce – Kittsee (highway); Bratislava – Jarovce – Kittsee (old road); Bratislava – Petržalka – Berg; Moravian Saint John – Hohenau; Słowacja – Węgry; Bratislava Čunovo – Rajka (highway);  Medvedov – Vámosszabadi; Komárno – Komárom; Štúrovo – Esztergom; Shahs – Parassapuszta; Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat; Šiatorská Bukovinka – Salgótarján; Kráľ – Bánréve – also for international truck transport with a place of loading or unloading in the Czech Republic and the Republic of Poland; Milhosť – Tornyosnémeti (road I / 17); Milhosť – Tornyosnémeti road (road R4); Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (road crossing); Hosťovce – Tornanádaska / from 6 am to 6 pm, two-way passenger and freight transport up to 3.5 t between SR and MR /; Słowacja – Czechy; vrčinovec – Mosty u Jablunkova; Makov – Bílá-Bumbálka; Horne Srnie – Brumov-Bylnice; Drietoma – Starý Hrozenkov; Moravské Lieskové – Strání; Lysá pod Makytou – Střelná; Vrbovce – Velká nad Veličkou; Brodské – Břeclav (highway); Holic – Hodonin; Skalica – Sudoměřice (new road); Słowacja – Polska; Trstená – Maid; Vyšný Komárnik – Barwinek. Procedury na przejściach granicznych na zielonych pasach pozostają niezmienione. Źródło: tutaj.

AKTUALIZACJA 16.05 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej poinformowało na swojej stronie internetowej o zniesieniu zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego we wszystkie niedziele do końca maja, tj. w dniach: 17, 24 i 31 maja 2020r. Więcej na stronie tutaj.

AKTUALIZACJA 22.05 – Rząd Słowacji postanowił tymczasowo przedłużyć kontrole na granicach wewnętrznych z Austrią, Czechami, Polską i Węgrami do 26 czerwca br. ze względu na rozwój wirusa koronawirusa. W tym okresie możliwe będzie wjazd i wyjazd ze Słowacji jedynie przez następujące wyznaczone lądowe przejścia graniczne: Słowacja – Austria; Bratislava – Jarovce – Kittsee (highway); Bratislava – Jarovce – Kittsee (old road); Bratislava – Petržalka – Berg; Moravský Svätý Ján – Hohenau; Záhorská Ves – Angern an der March; Słowacja – Węgry; Bratislava Čunovo – Rajka (highway); Medvedov – Vámosszabadi; Komárno – Komárom; Štúrovo – Esztergom; Šahy – Parassapuszta; Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat; Šiatorská Bukovinka – Salgótarján; Kráľ – Bánréve – also for international truck transport with a place of loading or unloading in the Czech Republic and the Republic of Poland; Milhosť – Tornyosnémeti (road I / 17); Milhosť – Tornyosnémeti road (road R4); Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (road crossing); Hosťovce – Tornanádaska / from 6 am to 6 pm, two-way passenger and freight transport up to 3.5 t between SR and MR /; Słowacja – Czechy; Svrčinovec – Mosty u Jablunkova; Makov – Bílá-Bumbálka; Horné Srnie – Brumov-Bylnice; Drietoma – Starý Hrozenkov; Moravské Lieskové – Strání; Lysá pod Makytou – Střelná; Vrbovce – Velká nad Veličkou; Brodské – Břeclav (highway); Holíč – Hodonín; Skalica – Sudoměřice (new road); Słowacja – Polska; Trstená – Chyžné; Vyšný Komárnik – Barwinek.
Źródło: Biuro rządu Republiki Czeskiej tutaj.

AKTUALIZACJA 22.05 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej potwierdziło, że wjazd kierowców towarowych (będących cudzoziemcami) na terytorium Republiki Słowackiej jest możliwy. Kierowcy ci wjeżdżając na terytorium Republiki Słowackiej również innymi środkami transportu w celu udania się do miejsca, w którym będą prowadzić działalność lub wracając do domu, są zobowiązani do przedstawienia potwierdzenia od pracodawcy w języku państwowym Republiki Słowackiej. Kierowcy ci także nie podlegają kwarantannie. Więcej informacji można także znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej tutaj.

AKTUALIZACJA 25.06 – Dzięki m.in. licznym interwencjom TLP, Słowacja zniosła dotychczasowe obostrzenie w ruchu osobowym z terytorium Polski. Polska została dodana do listy państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Możliwy jest zarówno tranzyt w kierunku Polski jak i z Polski do innych krajów UE (Austria, Czechy, Węgry). Zniesione zostają obostrzenia w zakresie swobodnego przemieszczania się z Polski przez terytorium Słowacji w celach służbowych, zawodowych, turystycznych, odwiedzin i innych. Można przez terytorium Słowacji wykonywać regularny międzynarodowy transport osób. Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny Republiki Słowackiej, Ambasada RP w Bratysławie.

SŁOWENIA 

AKTUALIZACJA 15.05 – Słowenia ogłosiła koniec stanu epidemii. Odwołano obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy Słowenii – z obowiązku jej odbywania zwolniono obywateli UE. Kwarantannie w dalszym ciągu podlegać będą obywatele krajów trzecich (z pewnymi wyjątkami). Uruchomiono transport publiczny oraz pasażerski transport lotniczy. Pierwsze loty komercyjne mają odbyć się pod koniec maja. W dalszym ciągu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia masek lub innej formy ochrony okolicy ust i nosa oraz dezynfekcja rąk w zamkniętych obszarach przestrzeni publicznej. Dozwolony jest tranzyt przez Słowenię w ruchu osobowym i towarowym. W dalszym ciągu obowiązują pewne ograniczenia tutaj.

 

TURCJA

AKTUALIZACJA 27.04 – Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaktualizowało zasady dotyczące kierowców wjeżdżających do Turcji. Zgodnie z nowymi zasadami:
– Wszyscy kierowcy zostaną poddani kontroli zdrowotnej. Zagraniczni kierowcy, którzy wykazują objawy związane z COVID-19, nie będą mogli wjechać do Turcji. Tureccy kierowcy, którzy wykazują objawy związane z COVID-19, zostaną poddani kwarantannie.
– Zagraniczni kierowcy, którzy nie wykazują objawów COVID-19 i którzy planują opuścić Turcję w ciągu 72 godzin od wjazdu, nie będą podlegać 14-dniowej kwarantannie.
– Tureccy kierowcy, którzy nie wykazują objawów COVID-19, będą mogli opuścić Turcję bez jakichkolwiek procedur kwarantanny.
– Samochody ciężarowe przewożące towary, takie jak lekarstwa, środki medyczne i zapasy żywności, będą miały pierwszeństwo wjazdu do Turcji.
– Zagraniczni kierowcy powinni udać się do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, jeśli wystąpią u nich jakiekolwiek objawy COVID-19 (gorączka, kaszel, duszność itp.) rozwijające się w ciągu 72 godzin od wjazdu do Turcji.
– Właściwy urząd celny może przedłużyć przewoźnikowi 72-godzinny okres pobytu na terytorium Turcji o dodatkowy okres 24 godzin, biorąc pod uwagę warunki drogowe i pogodowe.
– Po wjeździe do Turcji kierowcy będą musieli zaakceptować pismo z tureckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyrażające zobowiązanie, że będą jechać bezpośrednio do miejsca docelowego, z wyjątkiem nagłych wypadków, w przeciwnym razie grzywny będą wydane na podstawie ogólnego prawa zdrowia publicznego. Wszystkie wymienione powyżej zasady nie dotyczą wjazdu/wyjazdu do i z Iranu i Iraku.

AKTUALIZACJA 8.05 – 8 maja br. tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaktualizowało zasady dotyczące kierowców wjeżdżających do Turcji (w załączeniu oficjalne pismo + robocze tłumaczenie na jęz. angielski). Wszystkie wymienione powyżej zasady nie dotyczą wjazdu/wyjazdu do i z Iranu i Iraku. Zgodnie z nowymi zasadami: • zniesiono poprzedni obowiązek opuszczania Turcji w ciągu 72 godzin od wjazdu przez zagranicznych kierowców, którzy nie wykazują objawów COVID-19. Zagraniczni kierowcy będą jednak zobowiązani do zaakceptowania dokumentu zobowiązującego do jak najszybszego opuszczenia Turcji. Tylko w takim przypadku nie będą podlegać 14-dniowej kwarantannie. • kierowcy będą mogli wchodzić na pokład statków typu Ro-Ro, jeżeli działają między następującymi portami:
Turkey-Ukraine: Zonguldak – Chornomorsk (Ilyıchevsky); Istanbul (Haydarpaşa) – Chornomorsk (Ilyıchevsky); Karasu – Chornomorsk (Ilyıchevsky).
Turkey-Romania: Constanta – Karasu
Turkey-Lebanon: Taşucu – Tripoli
Turkey-Israel: Mersin – Haifa

 

UKRAINA

AKTUALIZACJA 4.05 – na skutek kolejnych interwencji TLP konsulaty RP na Ukrainie wznowiły od 4 maja br.  wydawanie wiz dla kierowców, a także osób zatrudnionych w rolnictwie i ogrodnictwie. Wnioski dla przedstawicieli innych zawodów nie będą przyjmowane. Przy składaniu wniosków należy pamiętać o przestrzeganiu określonych zasad:
– w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną;
– drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie;
– należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie tutaj w punkcie „Jakie dokumenty złożyć”;
– oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi oczekującymi osobami;
– wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne;
– wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.

AKTUALIZACJA 6.05 – Ukraina otworzyła przejście graniczne między Rawą Ruską a Hrebennem, które znajduje się na granicy z Polską. Źródło: ASMAP UA. 

AKTUALIZACJA 7.05 – TLP zwróciło się do Ambasady RP w Kijowie o potwierdzenie informacji otrzymanej z ASMAPu UA dotyczącej otwarcia przejścia granicznego między Rawą Ruską a Hrebennem, które znajduje się na granicy z Polską. Ambasada poinformowała nas, że informacje na ten temat pojawiły się wczoraj. Ukraiński rząd poinformował, że otworzy Rawę Ruską, nie określając jednak terminu. Oficjalna informacja o zamiarze wznowienia pracy ww. przejścia nie została przesłana przez stronę ukraińską.

AKTUALIZACJA 8.05 – Ambasada RP w Kijowie poinformowała nas właśnie się, że w dniu dzisiejszym tj. 8 maja br. przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska zaczęło funkcjonować.

 

WIELKA BRTANIA 

AKTUALIZACJA 25.04 – 22 maja br. Rząd Brytyjski ogłosił nowe plany dotyczące osób wjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Wprowadzają one nowe zasady przy przekraczaniu granicy brytyjskiej i obejmują 14-dniową izolację dla każdego, kto wjeżdża na terytorium Wielkiej Brytanii, oprócz krótkiej listy wyjątków, do której należą pracownicy zaangażowani w transport drogowy. Ustalenia mają wejść w życie 8 czerwca. Więcej informacji w komunikacie rządu brytyjskiego: tutaj.

 

WŁOCHY 

AKTUALIZACJA 27.04 – 26 kwietnia Włoski Rząd ogłosił realizację fazy 2 walki z epidemią i złagodzeniem niektórych restrykcji, rozpoczynającą się od 4 maja br. Zasady zostały określone w dekrecie DPCM z dnia 26 kwietnia 2020 r. Wynika z nich, że deklaracja dla kierowców transportu drogowego nadal obowiązuje i pozostaje w niezmienionej formie. Link do dekretu tutaj.

AKTUALIZACJA 5.05 – Włoskie Ministerstwo Transportu zaktualizowało wzór formularza dla kierowców do stosowania przy wjeździe na terytorium Włoch. Dokument dostępny jest w języku włoskim tutaj. Robocza wersja formularza w języku angielskim tutaj. W dniu wczorajszym TLP skontaktowało się z przedstawicielem włoskiej Policji, który potwierdził, że poprzednia wersja formularza z 14 kwietnia br. będzie akceptowana.Źródło: Włoskie Ministerstwo Transportu http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari.

AKTUALIZACJA 7.05 –  włoski Minister Infrastruktury i Transportu podpisał dekret przedłużający zawieszenie zakazów ruchu w dniach 10 i 17 maja br. dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony. Niedzielne i świąteczne zakazy ruchu dla pojazdów wykonujących transport międzynarodowy we Włoszech są również zniesione do odwołania. Źródło: Włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu tutaj. 

AKTUALIZACJA 19.05 – 17 maja br. został opublikowany nowy włoski dekret Prezesa Rady Ministrów Republiki Włoskiej ustanawiający zmianę obowiązujących zasad w związku z COVID-19. Pomimo pojawiających się różnych, sprzecznych informacji nadal zalecamy wypełniać deklarację przy wjeździe do Włoch i wysyłać ją do właściwego ASL (odpowiednik naszego SANEPID-u). Zgodnie z ww. dekretem od 3 czerwca br. zostaną zniesione wszelkie ograniczenia w przemieszczaniu się i wtedy należy się spodziewać, że nie będzie obowiązku wypełniania deklaracji przy wjeździe do Włoch i wysyłania jej do lokalnych ASL.

AKTUALIZACJA 28.05 – Włoska Policja poinformowała nas, że nadal zalecają kierowcom wypełniać deklaracje przy wjeździe do Włoch, ale nie ma potrzeby wysyłania ich do właściwych ASL (odpowiednik naszego SANEPID-u).

 

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP