Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, generując ponad 6% PKB oraz zatrudniając pośrednio i bezpośrednio ok. 1 mln osób. Odgrywa też istotną rolę w rozwoju każdego kraju, dlatego często nazywany jest krwioobiegiem gospodarki.

Z roku na rok rośnie jednak świadomości firm w zakresie zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i CSR. Jednym celów TLP  jest  tworzenie pozytywnego wizerunku branży transportowej, również poprzez promowanie działalności naszych członków. W raporcie prezentujemy praktyki, którymi podzieliły się firmy członkowskie w kilku wybranych obszarach: spraw pracowniczych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa oraz społeczności lokalnych.

Tą publikacją chcemy podziękować członkom TLP   za ich odpowiedzialności, zaangażowanie oraz wkład w budowę pozytywnego wizerunku polskiej branży transportowej.

ZOBACZ RAPORT >>>