Czego potrzebują kierowcy? Iwona Blecharczyk i TLP

Czego potrzebują kierowcy? Iwona Blecharczyk i TLP

Głos kierowców jest dla nas niezwykle ważny. W czasie, gdy kierowcy realizują operacje transportowe w sytuacji podwyższonego ryzyka, chcieliśmy bliżej poznać trudności na jakie się napotykają, aby móc odpowiadać na ich potrzeby. Poprosiliśmy ambasadorkę kierowców – Iwonę Blecharczyk (Trucking Girl), aby zebrała i podzieliła się z nami głosami kierowców.

TLP podjęło już skuteczną interwencję w Polsce i UE w zakresie dostępu kierowców do sanitariatów. Jesteśmy zdeterminowani, aby podejmować kolejne kroki. Dziękujemy za wszystkie głosy i informacje!

Translate »