Czy już wkrótce czekają nas nowe utrudnienia we Francji – kontrole graniczne?

Czy już wkrótce czekają nas nowe utrudnienia we Francji – kontrole graniczne?

Francuskie organizacje przewoźników informują, że tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych planuje we czasowe przywrócenie kontroli na granicach Francji w okresie od 1 maja do 31 październik 2018 r. Jako uzasadnienie powoływane jest zwiększenie zagrożenia zamachami terrorystycznymi.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w przypadku gdy względy porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego w Państwie Członkowskim wymagają podjęcia niezwłocznego działania, dane Państwo Członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych. Do tego przepisu odwołuje się Francja.

Czy plany przywrócenia kontroli granicznych wejdą w życie przekonamy się już wkrótce.

Opracowanie:

Joanna Jasiewicz

źródło fot.  http://mragowo.wm.pl

Translate »