30 czerwca 2017 r. TLP uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Konfederację Lewiatan z prof. Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, której jednym z zadań jest nadzorowanie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tematem spotkania były skutki Brexitu dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw.

Prof. Hübner przekazała informacje w zakresie procesu wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz możliwych konsekwencji tego procesu dla polskiego biznesu. Wyraziła opinię, że ważnym elementem w tym procesie będzie budowanie wspólnych pozycji z partnerami z innymi krajów oraz utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami biznesu europejskiego, w danym obszarze, tak aby zachować jedność UE. Prof. Hübner  zwróciła uwagę, że prowadzenie rozmów z instytucjami europejskimi i brytyjskimi przez polskie firmy jest istotne dla polskiego interesu rozumianego w kontekście europejskim.

Przedsiębiorstwa powinny przygotować się do Brexitu w ramach procesu zarządzania ryzykiem biorąc pod uwagę wiele możliwych scenariuszy poprzez „soft Brexit” na zasadzie umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym aż po „hard” Brexit z wyjściem z unii celnej, rynku wewnętrznego i rezygnacji ze swobodnego przepływu towarówusługosób i kapitału.

Pamiętać należy, że dla polskich przewoźników rynek brytyjski jest ważnym kierunkiem pracy przewozowej. Dlatego Brexit może oznaczać już niedługo kolejne kłopoty, szczególnie w obszarze tak istotnego na tym kierunku kabotażu, który minimalizuje skutki braku ładunków na powrót.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich Konfederacji Lewiatan, jak również eksperci z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komisji Europejskiej.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska – Strumik