Nie tylko Parlament Europejski przyjął negatywne dla branży stanowisko w PE (raport Guillaume Balasa „Dumping socjalny w Unii Europejskiej”) ale i francuskie Zgromadzenie Narodowe – Komisja do Spraw Socjalnych – w dniu 13 lipca powróciła do debaty w przedmiocie delegowania pracowników w Unii Europejskiej.

Concorde_Assemblée_Nationale

Komisja do Spraw Socjalnych rozpoczęła dyskusję nad rezolucją odnoszącą się do rewizji dyrektywy o delegowaniu. Sprawozdawcą w w/w zakresie jest poseł Gilles Savary. Wprowadzenie do projektu rezolucji było poprzedzone wstępem historycznym o kształtowaniu się legislacji wspólnotowej i francuskiej o delegowaniu pracowników na poziomie europejskim oraz o nowym tendencjom w zakresie delegowania we Francji.

Propozycja rezolucji ma stanowić istotne wzmocnienie zarówno stanowiska francuskiego – przepisów o delegowaniu pracowników – (Francja wskazuje, iż rewizja dyrektywy o delegowaniu powiela zasady francuskie) jak i stanowiska KE – DG Employment. W ocenie Francji rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników jest niezbędna, gdyż zwiększenie liczby delegowań zbudowało rynek pracy nisko kosztowej (low cost), co w swej istocie zaburza uczciwą konkurencję. Francja wyraża żal, że KE zareagowała tak późno na zmieniający się rynek pracy. Rezolucja odnosi się też do tzw. żółtej kartki. Francja podkreśla, iż państwa odwołujące się do naruszenia zasady subsydiarności błędnie ją interpretowały.

Na szczególną uwagę zasługuje poruszona w toku dyskusji kwestia transportu międzynarodowego. Gilles Savary postuluje, by oddzielne, na poziomie europejskim, uregulować status pracowników wysoko mobilnych w transporcie międzynarodowym. W transprocie bardzo trudni stwierdzić, czy mamy w ogóle do czynienia z delegowaniem. Gilles Savary rozważa także czy rozwiązaniem nie byłoby zwalnianie przedsiębiorców w transporcie międzynarodowym z ciężarów socjalnych (zasady jak w „shippingu”. Dyskusja dotyczyła tez konieczności ponownego zmierzenia się z definicją delegowania czy też ubezpieczeniami społecznymi oraz kontrolami spółek-skrzynek pocztowych.

Opracowanie Joanna Jasiewicz