7 września br. gościem Komisji ds. Transportu Parlamentu Europejskiego był Dyrektor Generalny DG Move Henrik Hololei. Poza tematyką Brexit, planów KE związanych z czystymi pojazdami, pojazdami łączonymi, paliwami alternatywnymi, dekarbonizacją,  czy też efektywnością sieci transportowych ważnym tematem było także delegowanie pracowników w transporcie.

W toku debaty z Dyrektorem Hololei głos zabrali europosłowie wszystkich grup politycznych, w tym europoseł Elżbieta Łukacijewska, która zwróciła po raz kolejny uwagę Komisji Europejskiej na praktyczne aspekty stosowania modelu delegowania pracowników do transportu międzynarodowego – począwszy od niewykonalności części przepisów z uwagi na specyfikę transportu, po modele umów o pracę, które musieliby wypracować pracodawcy, chcąc wykonywać usługi w UE. Wystąpienie poseł Łukacijewskiej wzbudziło zainteresowanie innych europosłów, w tym C. Tapardel czy B.Koch, którzy nawiązali także do kwestii zmian w czasie pracy kierowców.

W odpowiedzi na podniesione wątpliwości Dyrektor Hololei wskazał, iż prace nad Pakietem Mobilności dopiero się rozpoczęły. Komisja Europejska proponuje zaś zmniejszenie obciążeń nakładanych na pracodawców, choć nie ich zniesienie. Mamy nadzieje, że uda się w toku dalszych prac nad Pakietem Mobilności uzyskać konkretne odpowiedzi, a nie tylko ogólniki, które w żaden sposób nie odpowiadają na bardzo poważne praktyczne, ale i prawne wątpliwości branży transportu.

Link do obrad:

http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/170907-0900-committee-tran

Opracowała:

Joanna Jasiewicz