Dyskusje nad kwestią delegowania w Unii Europejskiej nie ustają. W dniu 12 lipca 2016 roku odbyła się debata w Parlamencie Europejskim – Komisji Prawnej PE – z udziałem Komisarz ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen.
thyssen 2
Dyskusja dotyczyła rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników i tzw. procedury żółtej kartki. Komisja Europejska przygotowuje się do odpowiedzi na zarzuty parlamentów narodowych w w/w przedmiocie. W toku swojego wystąpienia Komisarz Thyssen podkreśliła, iż w jej ocenie propozycja rewizji dyrektywy z 1996 r. nie narusza zasady pomocniczości i nie dotyczy dyrektywy wdrożeniowej z 2014 r., której termin wdrożenia minął 18 czerwca 2016 r., a jest jedynie jej uzupełnieniem. Komisarz Thyssen podkreśliła, iż propozycja rewizji dyrektywy nie stanowi także próby ingerencji w kompetencje państw członkowskich w zakresie ustalania płac. Dyskusja, mimo wielu pytań ze strony polskich europosłów, nie przyniosła jednak długo oczekiwanych konkretów, w szczególności w odniesieniu do transportu międzynarodowego.
Hémycicle_du_Parlement_européen_(Bruxelles)
Dyskusja z Komisarz Thyssen poprzedziła głosowanie nad raportem Parlamentu Europejskiego (Komisja EMPL) „Dumping socjalny w Unii Europejskiej”, którego sprawozdawcą jest francuski europoseł Guillaume Balas (grupa S&D). W dniu dzisiejszym – 13 lipca 2016 roku  w godzinach popołudniowych – Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego głosowała nad poprawkami do projektu w/w sprawozdania. Po przyjęciu kilkudziesięciu poprawek do sprawozdania członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie stosunkiem głosów 37 za do 7 przeciw. W dalszej kolejności raport będzie przedmiotem głosowania w toku sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim we wrześniu 2016 roku. Raport stanowi istotny wkład w dyskusję o delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej, w tym o płacach minimalnych w Niemczech oraz Francji. W dyskusjach politycznych wielokrotnie jest powielane hasło walki z tzw. dumpingiem socjalnym, który nie doczekał się definicji ustawowej. Raport ma definiować dumping socjalny jako zjawisko związane z nieprzestrzeganiem istniejących regulacji prawnych, co przeczy uznaniu różnic płacowych w poszczególnych państwach członkowskich za naruszenie konkurencji. Raport, mimo postulowanych zmian, w swej ostatecznej formie, nie potwierdzi jednak wyłączenia transportu z regulacji dotyczących delegowania pracowników. Szczegóły co do ostatecznej wersji raportu będą znane w najbliższych dniach.

Wskazujemy jednocześnie, iż Parlament Europejski – Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych – będzie pracować nad stanowiskiem dotyczącym rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników („Posting of workers in the framework of the provision of services”). W ramach tej procedury europosłami sprawozdawcami zostały wyznaczone Elisabeth Morin-Chartier oraz Agnes Jongeriu.

 

Opracowała Joanna Jasiewicz