DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ POPULARYZOWANIE WIEDZY O MOŻLIWOŚCIACH OSIĄGANIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ BRANŻY TSL

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ POPULARYZOWANIE WIEDZY O MOŻLIWOŚCIACH OSIĄGANIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ BRANŻY TSL

W ubiegłym tygodniu TLP uczestniczyło w jubileuszowej konferencji LOGDAYS 2021, gdzie omawialiśmy postulaty, strategie i działania prawotwórcze Europejskiego Zielonego Ładu, które będą wprowadzane w Polsce i w UE przez najbliższe 30 lat.

Zwracaliśmy uwagę, że wobec postępujących, niekorzystnych zmian klimatycznych, potrzebna jest zmiana sposobu myślenia na proekologiczny, transformacja sektora przemysłowego, w tym transportowego, z szerokim wsparciem finansowym przedsiębiorców oraz powszechna akceptacja społeczna już przeprowadzanych, a także planowanych reform. Jest to szczególnie istotne w kontekście nowej Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, realizującej przyjęte przez Komisję Europejską inicjatywy i odpowiadające im cele, również te dotyczące naszej branży, tj.:

Inicjatywa 1 i 2: upowszechnienie pojazdów bezemisyjnych, paliw odnawialnych, niskoemisyjnych, infrastruktury oraz tworzenie bezemisyjnych lotnisk oraz portów

CELE: do 2030r. w użytku będzie co najmniej 30 mln bezemisyjnych samochodów osobowych i 80 tys. ciężarowych, do 2050r. niemal wszystkie samochody osobowe, samochody dostawcze, autobusy i nowe pojazdy ciężkie będą bezemisyjne, do 2030r. będą gotowe bezemisyjne statki, zaś do 2035r. duże bezemisyjne samoloty

Inicjatywa 3 i 4: bardziej zrównoważona i zdrowsza mobilność między miastami i w miastach oraz ekologizacja transportu towarowego

CELE: do 2030r. regularny tr. zbiorowy w UE na dystansie do 500km będzie neutralny pod względem emisji CO2, do 2030r. ruch kolejowy w ramach kolei dużych prędkości wzrośnie dwukrotnie a do 2050r. trzykrotnie, do 2030r. w Europie będzie co najmniej 100 miast neutralnych dla klimatu, do 2030r. kolejowy ruch towarowy wzrośnie o 50%, a do 2050r. dwukrotnie (w porównaniu z 2015r.), do 2030r. tr. śródlądowy i morski bliskiego zasięgu zwiększy się o 25% a do 2050r. o 50%

Inicjatywa 5 i 6: ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych i zapewnienie lepszych zachęt dla użytkowników oraz urzeczywistnienie opartej na sieci i zautomatyzowanej multimodalnej mobilności

CELE: do 2030r. intermodalny transport kolejowy oraz wodny będzie konkurencyjny względem drogowego na równi, do 2050r. wszystkie zewnętrzne koszty transportu w UE będą pokrywane przez użytkowników transportu

Inicjatywa 7: innowacja, dane i sztuczna inteligencja na rzecz inteligentniejszej mobilności

CELE: do 2030r. płynny, multimodalny transport osób będzie ułatwiony poprzez zintegrowaną sprzedaż biletów elektronicznych a w transporcie towarowym będą wyeliminowane dokumenty papierowe, do 2030r. nastąpi wdrożenie zautomatyzowanej mobilności na szeroką skalę

Inicjatywa 8, 9 I 10: wzmocnienie jednolitego rynku, uczciwa i sprawiedliwa mobilność dla wszystkich oraz poprawa bezpieczeństwa i ochrony transportu

CELE: do 2030r. zostanie uruchomiona multimodalna transeuropejska sieć transportowa wyposażona na potrzeby zrównoważonego i inteligentnego transportu zapewniającego szybkie połączenia w ramach sieci bazowej oraz do 2050r. w ramach sieci kompleksowej, do 2050r. liczba ofiar śmiertelnych we wszystkich rodzajach transportu w UE będzie bliska zeru.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych reformach polskich i unijnych, wdrażających planowane postulaty. Liczymy, że w miarę realizacji przyjmowanych zmian, nasza branża zostanie objęta wsparciem umożliwiającym dalsze wzmacnianie naszych przedsiębiorstw na rynku usług transportowych w UE.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Małgorzata Wieleba-Walicka
Radca Prawny TLP

 

Translate »