Włosi i Węgrzy wprowadzają swoje przepisy o delegowaniu pracowników. Czy będą one obejmowały też kierowców w transporcie międzynarodowym? W pierwszym przypadku wiadomo już, że tak. Węgrzy natomiast oficjalnie nie określili jeszcze, czy opublikowane przepisy będą miały zastosowanie również do transportu, czy nie.

Włoski dekret 136/2016 implementujący dyrektywę unijną o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wszedł w życie 22 lipca 2016 r. Ma on zastosowanie do pracowników w transporcie międzynarodowym, w tym też do przewozów kabotażowych, i wprowadza, podobne jak francuskie Loi Macron, określone i restrykcyjne wymogi.

Jak podaje portal etransport.pl, stawka minimalna we Włoszech uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów. W przypadku transportu towarów wynosi 9,85 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3 oraz 10,12 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S.

Włosi, podobnie jak wcześniej Francuzi, argumentują wprowadzenie ww. przepisów chęcią zagwarantowania pracownikom delegowanym takich samych warunków płacy i pracy, jak występują w miejscu oddelegowania.

Przewoźnik, którego kierowca będzie delegowany na teren Włoch, musi przekazać taką informację do tamtejszego ministerstwa pracy i polityki społecznej przynajmniej dzień przed datą delegowania. Również każda zmiana w tym zakresie musi być notyfikowana w ciągu pięciu dni.

W powyższym zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje takie, jak dane przedsiębiorstwa delegującego, dane dotyczące pracowników delegowanych, datę rozpoczęcia, zakończenia i czas trwania delegowania, miejsce i rodzaj wykonywanych usług, dane dotyczące przyjmującego świadczone usługi, dane i adres przedstawiciela we Włoszech, ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego oraz numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca.

Istotny jest tu fakt, że w przypadku, gdy przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, funkcję tę niejako przejmuje odbiorca usługi – jego siedziba lub adres zamieszkania będzie uznany za siedzibę przedsiębiorcy delegującego.

Włoski resort pracy i polityki społecznej ma 30 dni na wskazanie odpowiednich środków, za pomocą których będzie można dokonać zgłoszenia. Wynika z tego, że pomimo wejścia w życie powyższych przepisów, wciąż jeszcze nie ma możliwości ich stosowania i egzekwowania z uwagi na brak szczegółów dotyczących formularzy i sposobu przekazania wymaganych dokumentów.

Oczywiście, w przypadku naruszenia włoskiego dekretu 136/2016, przedsiębiorca poniesie kary. Wyniosą one od 150 do nawet 6000 euro.

Treść włoskiego dekretu dostępna jest na stronie http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/21/16G00152/sg;jsessionid=3Re7kyIac76KP6swqV5UPg__.ntc-as2-guri2b

Renata Struzik, źródło: etransport.pl