EKSPERTYZA „NIEMIECKA USTAWA O PŁACY MINIMALNEJ (MILOG) A TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY W ŚWIETLE PRAWA”

EKSPERTYZA „NIEMIECKA USTAWA O PŁACY MINIMALNEJ (MILOG) A TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY W ŚWIETLE PRAWA”

1 stycznia 2015r. weszła w życie niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) na mocy której ustanowiono stawkę minimalną 8.50 euro za godzinę pracy. Ustawa ta stosuje się do wszystkich pracowników na terytorium RFN, w tym zatrudnionych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich UE.

Pobierz
Translate »