1 stycznia 2015r. weszła w życie niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) na mocy której ustanowiono stawkę minimalną 8.50 euro za godzinę pracy. Ustawa ta stosuje się do wszystkich pracowników na terytorium RFN, w tym zatrudnionych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich UE.

PRZEJŹ DO EKSPERTYZY EN >>