EUROPA O POST-PANDEMICZNYM RYNKU PRACY – PODSUMOWANIE WYDARZEŃ

EUROPA O POST-PANDEMICZNYM RYNKU PRACY – PODSUMOWANIE WYDARZEŃ

W ostatnim okresie niezwykle dużo dzieje się w obszarze regulacji socjalnych, które mogą mieć wpływ również na nasz sektor. Zebraliśmy dla Państwa te wydarzenia i działania, które w naszej opinii są nie tylko warte obserwowania, ale przede wszystkim mogą przerodzić się w konkretne propozycje legislacyjne. Jest to o tyle prawdopodobne,  że nowa prezydencja UE – prezydencja niemiecka- zamierza koncentrować się na wzmacnianiu aspektów socjalnych UE.

 • Europejski program na rzecz umiejętności – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej

1 lipca br.  Komisja Europejska przedstawiła europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej, program obejmuje 12 projektów ukierunkowanych na umiejętności potrzebne do zatrudnienia i realizowanych we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi.

Owe projekty obejmują następujące działania:

 • Europejski pakt na rzecz umiejętności
 • Poprawa dostępności informacji na temat umiejętności
 • Wsparcie UE na krajowe strategiczne działania służące podnoszeniu kwalifikacji
 • Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego służących zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
 • Wdrażanie inicjatywy na rzecz europejskich szkół wyższych i podnoszenie kwalifikacji naukowców
 • Umiejętności przydatne przy transformacji ekologicznej i cyfrowej
 • Zwiększanie liczby absolwentów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz wspieranie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych
 • Umiejętności życiowe
 • Inicjatywa dotycząca indywidualnych rachunków szkoleniowych
 • Europejskie podejście do mikroreferencji
 • Nowa platforma Europass
 • Poprawa ram umożliwiających odblokowanie prywatnych i prywatnych inwestycji w umiejętności

Powyższa inicjatywa jest przygotowywaniem partnerów społecznych do nieuniknionych zmian w świecie pracy sprowadzających się między innymi do tworzenia „zielonych” i „ucyfrowionych” miejsc pracy.

 • Kodeks Usług Cyfrowych – układy zbiorowe pracy dla samozatrudnionych/pracowników platform

W ramach prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych Komisja Europejska zainicjowała dodatkową konsultację otwartą dotyczącą poszerzenia uprawnień osób samozatrudnionych/pracowników platform w sferze zbiorowego prawa pracy. Komisja Europejska rozważa, na poziomie europejskim nadanie prawa samozatrudnionym/pracownikom platform do samodzielnego negocjowania/zawierania układów zbiorowych pracy. Do tej pory wspólne negocjowanie warunków wynagrodzenia ww. podmiotów może rodzić konsekwencje w obszarze konkurencji. Nowe uprawnienia miałyby zmienić to podejście i stanowić krok ku uporządkowaniu uprawnień tych uczestników rynku.

Polskie zbiorowe prawo pracy przewiduje – od 1 stycznia 2019 roku, że przepisy dot. układów zborowych pracy stosuje się odpowiednio do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową oraz ich pracodawców. Pytanie jednak, które się pojawia w związku z konsultacją brzmi czy albo jak głęboko zbliżająca się inicjatywa legislacyjna wzmocni osoby nie-pracowników, zwłaszcza w sferze negocjacji wynagrodzeń oraz jak ostatecznie samozatrudnieni zostaną zdefiniowani.

 • O migracji ekonomicznej i polskich problemach w zatrudnianiu cudzoziemców – debata Komisji Europejskiej i Centrum Stosunków Międzynarodowych – 2 lipca br.

2 lipca br. TLP brało udział w debacie on-line zorganizowanej przez CSM oraz Komisję Europejską. Spotkanie było poświęcona potrzebom polskiego rynku pracy oraz podejściu innych krajów do zatrudniania cudzoziemców.

Pandemia COVID-19 nie zmieniła istniejących od lat problemów w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Brak polityki migracyjnej, niechęć urzędów, brak urzędników, przeciążenie administracyjno-prawne pracodawców, naruszenia prawa przez urzędy pracy w zakresie wymaganych dokumentów, długi czas oczekiwania na decyzje są niezmiennymi problemami towarzyszącymi pracodawcom na długo przed pandemią.

W debacie, która zgromadziła przedstawicieli administracji, biznesu oraz nauki zwrócono uwagę na to że potrzebny jest powrót do prac nad reformą przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. Wymagają one pilnego uproszenia i ułatwienia procesu legalizacji pobytu cudzoziemców. Warto także wykorzystać pomysły z innych państw członkowskich na zatrudnianie pracowników jak programy dla dużych inwestorów przewidujące przyspieszony tryb wydawania zezwoleń, kursy języka polskiego dla obcokrajowców czy pomoc w osiedleniu się wraz z rodziną. Ważnym elementem jest także edukacja pracodawców w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz komunikacji międzykulturowej.

Być może okres powyborczy będzie sprzyjał powrotowi do rzeczowych prac nad statusem prawnym cudzoziemców w Polsce.

 • Międzynarodowa Organizacja Pracy – Światowy Kongres poświęcony wpływowi COVID-19 na świat pracy 1-9 lipca 2020

Przed nami debaty o wyzwaniach w post-pandemicznym świecie pracy w ramach Światowego Kongresu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), który twa do 9 lipca br.

Debaty, które rozpoczęły się już 1 lipca br. dotyczą między innymi takich zagadnień jak:

 • analiza sytuacji w branżach najbardziej dotkniętych pandemią,
 • światowe rozwiązania zmierzające do ochrony miejsc pracy
 • post-pandemiczna przyszłość

Czekamy na podsumowanie oraz rekomendacje MOP w zakresie najlepszych praktyk pracodawców i państw w walce z pandemią.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP

 

Translate »