Sektor transportu drogowego po raz kolejny zwraca uwagę Komisji Europejskiej na pilną potrzebę rewizji propozycji zawartych w „Pakiecie Mobilności”. Wśród głosów organizacji branżowych cytowanych przez European Centre for International Political Economy, znalazło się również stanowisko TLP.

Pełnomocnik Zarządu TLP Adwokat Joanna Jasiewicz wskazuje na rozbieżność pomiędzy wizją decydentów z Brukseli a rzeczywistością firm sektora transportu. Podkreśla również, że firmy oczekują większego wsparcia w zakresie poprawy warunków pracy i mobilności kierowców w czasie pandemii, nie zaś wdrażania przepisów które zwiększą niepewność prawną, koszty a także w dłuższej perspektywie stworzą nowe środki protekcjonistyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem tutaj.