EUROPEJSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE – SANKCJE ZA NOCLEGI W KABINIE W TROSCE O PRACODAWCÓW

EUROPEJSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE – SANKCJE ZA NOCLEGI W KABINIE W TROSCE O PRACODAWCÓW

Europejskie konfederacje związków zawodowych zmieniają hasło polityczne. Ochrona (pracowników) to nie protekcjonizm zostaje zastąpione troską o biznes i nieprzewidywalne warunki jego prowadzenia. Taki wniosek może płynąć z listu otwartego do europejskiej konfederacji pracowników transportu (ETF) do europosłów z 9 kwietnia br. 

ETF w liście otwartym z 9 kwietnia br. bardzo wyraźnie sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w zakresie czasu pracy czy też stosowania modelu delegowania do kierowców, które są objęte Pakietem Mobilności. Tym razem sprzeciw jest uzasadniony troską o pracodawców i bezpieczeństwo drogowe. Jak czytamy w liście ETF, związki zawodowe mają świadomość znaczących braków w infrastrukturze drogowej. Podkreślają, że ich uzupełnienie może trwać wiele lat, tak też wszelkie prepozycje legislacyjne, które liberalizowałby kwestie odpoczynku, w tym też większej elastyczności odbioru odpoczynku w kabinie, są rozwiązaniem niewłaściwym. Takie rozwiązania mogą narażać pracodawców na sankcje i tworzyć „nieprzewidywalny klimat dla prowadzenia biznesu” w transporcie drogowym. Proponowane rozwiązania prowadzą też oczywiście do zwiększenia ryzyk w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

ETF kontynuuje tym samym wątek infrastruktury drogowej, który pojawił się w pracach nad Pakietem Mobilności. Niektórzy europosłowie – sprawozdawcy zaproponowali rozsądne rozwiązania prawne, które uzależniałyby odbiór regularnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną od dostępności infrastruktury dla kierowców. Wobec braku takiej infrastruktury, dostosowanej do potrzeb kierowców zawodowych, nocleg odbywałby się w technologicznie przystosowanej do tego kabinie. Nie ma na to zgody związków zawodowych.

Już w listopadzie 2017 roku, w czasie wysłuchań publicznych w Parlamencie Europejskim, przedstawiciel ETF Roberto Parillo wskazał „By zalegalizować dumping socjalny trzeba zbudować 35.000 miejsc parkingowych w samych Niemczech. To tak, jakby przyjąć, że jest więcej kryminalistów, to trzeba budować więcej więzień a nie zwalczać przestępczość”. Dziś sprzeciw europejskich związków zawodowych ubrany jest w troskę o pracodawców.

TLP zwróciło się dziś do europosłów z listem otwartym o popieranie legislacji europejskiej, która zachęca do znaczącej poprawy warunków wykonywania zawodu kierowcy poprzez tworzenie infrastruktury (socjalnej) drogowej. Popieranie rozwoju infrastruktury drogowej, dostosowanej do potrzeb kierowców zawodowych,  to wsparcie w ich codziennej pracy, a nie kolejne papierowe deklaracje polityczne o zwiększaniu socjalnych aspektów wykonywania zawodu kierowcy.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

źródło fot. Volvo Trucks

Translate »