Dekretem z dnia 2 stycznia br., opublikowanym w dniu 3 stycznia Premier Francji Edouard Philippe powołał posła Damien Pichereau do opracowania propozycji legislacyjnych w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej pojazdów do 3,5 tony na terytorium Francji.

To nie pierwsza tak odpowiedzialna rola posła Damien Pichereau. Damien Pichereau jest aktywnym członkiem komisji rozwoju jak i spraw europejskich we francuskim Parlamencie. W 2017 roku powierzono mu, w ramach komisji parlamentarnych, opracowanie raportu dotyczącego Pakietu Mobilności, który będzie podstawą do sformułowania stanowiska Francji w tym przedmiocie z początkiem 2018 roku.

W wywiadach i wypowiedziach, także na forum Parlamentu francuskiego, Damien Pichereau zwracał uwagę na konieczność dogłębnego przemyślenia reformy jaką jest Pakiet Mobilności, budzącej wątpliwości strony francuskiej.

Poseł Pichereau ocenia sektor transportu jako pole walki, w tym także socjalnej, i zasadniczo sprzeciwia się jakiejkolwiek liberalizacji reguł w wykonywaniu transportu. Opowiada się za ambitną reforma przepisów o delegowaniu pracowników, które w szerokim zakresie, winny dotyczyć pracowników transportu, domaga się także ambitnego przestrzegania reguł odpoczynku oraz doprecyzowania pojęcia adekwatnego zakwaterowania. Pichereau postuluje uzależnienie dobrej reputacji danej firmy od przestrzegania norm socjalnych w transporcie w tym w zakresie czasu jazdy oraz odpoczynku. Opowiada się za wcześniejszym wprowadzeniem inteligentnych tachografów.
W toku wystąpienia przed komisją ds. europejskich Parlamentu francuskiego 30 listopada 2017 roku, gdzie prezentował założenia wstępne swego raportu, wskazał między innymi, że propozycje Komisji Europejskiej w przedmiocie zmian w kabotażu są w swej istocie „kanibalizacją” rynków wewnętrznych państw członkowskich UE i nawet stosowanie reguł delegowania do operacji kabotażowych nie odpowiada na potrzeby wyrównania sytuacji przedsiębiorców transportowych z powodu znaczących różnic w obciążeniach z zakresu ubezpieczeń społecznych między przedsiębiorcami francuskimi a zagranicznymi. W jego cenie należy utrzymać liczbę dopuszczalnych operacji kabotażowych lecz jednocześnie skrócić dopuszczalny czas ich wykonywania oraz wprowadzić okresy karencji pomiędzy poszczególnymi okresami kabotażu. W zakresie odpoczynków regularnych tygodniowych podkreśla konieczność ich odbywania poza kabiną. Uważa jednocześnie, iż należy skłaniać się ku rozwiązaniom polegającym na odbywaniu także skróconych odpoczynków tygodniowych poza kabiną pojazdu. Opowiada się również za objęciem legislacją socjalną pojazdów do 3,5 tony oraz znaczącym wzmocnieniem kontroli.

Z niepokojem czekamy na konkretne propozycje legislacyjne w omawianym zakresie oraz pełne zaktualizowane na 2018 rok stanowisko francuskie w sprawie Pakietu Mobilności.

 

Opracowanie Joanna Jasiewicz