FRANCJA USPRAWNIA PROCEDURY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NIELEGALNĄ PRACĄ

FRANCJA USPRAWNIA PROCEDURY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NIELEGALNĄ PRACĄ

Francja kontynuuje zmiany prawne wprowadzone ustawą z 23 grudnia 2016 roku o finansowaniu opieki społecznej w 2017 poprzez wydanie dekretu 2017-1409 z 25 września 2017 roku o poprawie narzędzi odzyskiwania należności związanych nielegalną pracą (opublikowany 27 września 2017).

W przypadku stwierdzenia pracy nielegalnej na terytorium Francji i konieczności uregulowania sytuacji prawnej, w tym ubezpieczeniowej pracownika poprzez m.in. zapłatę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, Francja wprowadza procedury usprawniające ściąganie tych należności.

Dekret daje możliwość składania zabezpieczeń co do możliwości spłaty zadłużenia (gwarancji) dyrektorowi jednostki odzyskującej brakujące należności zamiast stosowania środki tymczasowych i zapobiegawczych (np.
zajęcie ruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności z rachunku bankowego, zastaw, obciążenie nieruchomości).

Śledzimy na bieżąco wszystkie istotne dla transportu zmiany prawne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo prawne pracodawców polskich.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz 

Translate »