Francuska Minister Pracy Muriel Penicaud, na dzisiejszej konferencji prasowej, przedstawiła założenia kolejnej reformy francuskiego rynku pracy. Projekt ustawy o wolności wyboru przyszłości zawodowej przewiduje dodatkowe postanowienia dotyczące delegowania pracowników istotne także dla polskich pracodawców. W projekcie proponuje się m.in. zwiększenie sankcji finansowych oraz wyjątki od obowiązków związanych z delegowaniem pracowników dla wąskiej grupy pracodawców i usług.

Zmiany prawne mają dotyczyć:

  • Podwyższenia kwoty grzywny z 2000 do 3000 EUR/od pracownika delegowanego za naruszenia w zakresie delegowania (niewypełnianie/nienależyte wypełnianie obowiązków związanych z delegowaniem), a w przypadku ponownego naruszenia z 4000 do 6000 EUR. Pozostaje górny pułap kar w wysokości 500.000 EUR.
  • Wyjątków od niektórych procedur delegowania. Ma to dotyczyć usług o krótkotrwałym charakterze lub sytuacji incydentalnych, w tym wyliczonych u ustawie usług. Francuzi chcą pozwolić w tych przypadkach na brak deklaracji/zaświadczenia o delegowaniu oraz nie wymagać ustanowienia przedstawiciela na terytorium swojego państwa. Inne wyłączenia mogłyby być ustalone na podstawie porozumień międzynarodowych. Np. dla spółek przygranicznych, które delegowałyby pracowników na teren przygraniczny Francji.
  • Wprowadzenia nowego naruszenia prawa przez fikcyjne delegowanie – wykonywania rzeczywistej, stałej i utrwalonej działalności na terytorium Francji, mimo posiadania formalnej siedziby pracodawcy w innym państwie członkowskich, w którym dany podmiot ma tylko centrum administracyjne. Takie rozwiązanie ma służyć zwalczaniu spółek skrzynek-pocztowych.
  • Wprowadzenia możliwości upublicznia danych pracodawcy skazanego za pracę nielegalną. Dane te będą upubliczniane na specjalnie do tego celu utworzonej stronie internetowej.

To nie jedyne zmiany. Partnerzy społeczni w sektorze transportu osiągnęli ostatnio porozumienie w sprawie podwyżek stawek minimalnych dla kierowców. Niestety dokument nie jest upubliczniony.

Nadto, rząd francuski, pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi zwalczania oszustw. Projekt ustawy dotyczącej zwalczania oszustw w zakresie podatkowym, celnym i socjalnym przewiduje sankcje do 10.000 EUR dla podmiotów, które świadczą np. usługi doradztwa finansowego lub rozliczeniowego na rzecz pracodawców. Przepis dotyczy też podmiotów, które przechowują dokumentację. Odpowiedzialność takiego podmiotu byłaby związana z świadomym nadużywaniem prawa ubezpieczeń społecznych/pracy lub godzeniem się na takie nadużywanie przy rozliczeniach pracowników.

Śledzimy uważnie zmiany.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz