W maju br. pisaliśmy na naszej stronie o zmianach w prawie francuskim (kodeks pracy) związanych z planowanym wprowadzeniem opłaty do 50 EUR za pracownika delegowanego do Francji. Opłata miała być związana z obowiązkową rejestracją pracownika delegowanego w systemie elektronicznym SIPSI.

Tytułem przypomnienia wskazujemy, że rejestracji w systemie SIPSI podlegają pracownicy zagraniczni – delegowani do Francji –  wszystkich branż, w tym też branży transportu.

W dekrecie nr 2017-751 („Dekret”) z 3 maja 2017 roku o którym pisaliśmy w maju br., została potwierdzona ostateczna kwota ww opłaty i wynosi ona 40 EUR od pracownika delegowanego. Zgodnie z art. 2 Dekretu, ma on wejść w życie, co do zasady, dzień po publikacji zarządzenia („arrêté”)  wydanego przez ministrów pracy i finansów. Publikacja takiego zarządzenia ma nastąpić najpóźniej z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Zarządzenie nie zostało jeszcze wydane.

Niemniej zwracamy uwagę, że niezależnie od ww zarządzenia, opłata 40 EUR została już na stałe wpisana do francuskiego kodeksu pracy stąd należy oczekiwać, iż obowiązek ten będzie egzekwowany od 1 stycznia 2018 roku.

Joanna Jasiewicz,  Joanna Karkoszka (Avocat au Barreau de Paris, GIDE)