Przepisy dotyczące delegowania pracowników nie powinny mieć w ogóle zastosowania do pracowników wysoko mobilnych w transporcie międzynarodowym – podkreślał Gilles Savary francuski polityk, były  wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego podczas spotkania pod patronatem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

W środę, 6 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie z Gilles Savary, francuskim politykiem, posłem do Parlamentu Europejskiego w latach 1999–2009 (w VI kadencji wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego), autorem przepisów o przedstawicielu pracodawcy zagranicznego we Francji (tzw. „Loi Savary”). Spotkanie, którego przedmiotem była tematyka delegowania pracowników do Francji odbyła się pod patronatem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Transport i Logistyka Polska aktywnie w nim uczestniczyła, przedstawiając istotne zastrzeżenia branży transportu międzynarodowego w odniesieniu do przepisów Ustawy Macrona oraz dekretu nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku adaptującego tytuł VI księgi II pierwszej części kodeksu pracy na potrzeby przedsiębiorstw transportowych oddelegowujących pracowników w transporcie drogowym i wodnym na terytorium kraju, i zmieniającego treść kodeksu transportu.

Dyskusja o delegowaniu pracowników do Francji została zdominowana przez tematykę delegowania w transporcie międzynarodowym. Gilles Savary przedstawił tło polityczne leżące u podstaw wydanych przepisów, akcentując konieczność zwalczania działalności podmiotów, które naruszają istniejące reguły prawne zarówno w zakresie kabotażu, jak i praw socjalnych. Przepisy mające służyć walce z pracą nielegalną staną się jednak zgubne dla branży transportu. Ku zaskoczeniu uczestników, gość spotkania podkreślił, iż w jego ocenie przepisy dotyczące delegowania pracowników nie powinny mieć w ogóle zastosowania do pracowników wysoko mobilnych w transporcie.