FRANCUSKIE STANOWISKO W SPRAWIE PAKIETU MOBILNOŚCI

FRANCUSKIE STANOWISKO W SPRAWIE PAKIETU MOBILNOŚCI

19 lipca br. odbyło się wysłuchanie Minister francuskiej Elisabeth Borne odpowiedzialnej za transport we francuskim Parlamencie Komisji Rozwoju. Jednym z tematów wystąpienia były priorytety francuskie związane z Pakietem Mobilności.

Francja przyjmuje poniższe kwestie za kluczowe elementy swojego stanowiska:

– delegowanie pracowników w transporcie – Francja oczekuje ambitnej rewizji dyrektyw o delegowaniu pracowników wraz ze stosowaniem jej reguł do transportu
– kabotaż – Francja sprzeciw wobec liberalizacji kabotażu i oczekuje m.in. okresów karencji między operacjami kabotażowymi
– eurowinieta – zwraca uwagę, że proces decyzyjny w tym przedmiocie winien być przesunięty na państwa członkowskie.

Warto nadmienić, iż w powyższym zakresie jak i zakresie delegowania Francja prezentuje wspólne stanowisko z Niemcami. Rozmowy dotyczące między innymi delegowania odbyły się w toku szczytu francusko niemieckiego Ministrów Pracy 13 lipca br.

Więcej informacji o dzisiejszych obradach >>

TLP na bieżąco śledzi dyskusje europejskie w przedmiocie Pakietu Mobilności. Czy głos rozsądku także będzie usłyszany?

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »