Od 1 lipca br. Węgry objęły po Polsce prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Mottem przewodnim tej prezydencji będzie „V4 łączy” (V4 Connets”) zaś jednym z filarów politycznych przyjętych przez Grupę w nadchodzącym półroczu jest promowanie silnej i efektywnej Europy.

Aby zrealizować powyższy cel 19 lipca br. odbyło się spotkanie szefów państw Grupy Wyszehradzkiej, którego jednym z tematów była swoboda świadczenia usług i delegowanie pracowników.

Chciałam powiedzieć o trzech ważnych kwestiach, które podjęliśmy jako Grupa Wyszehradzka, dotyczących naszej współpracy w ramach Unii Europejskiej. Po pierwsze – nasze wspólne stanowisko, jeśli chodzi o delegowanie pracowników. Pan premier Victor Orban został przez nas upoważniony do prowadzenia negocjacji w tej sprawie z Francuzami – wskazała premier Beata Szydło w oficjalnym polskim podsumowaniu.

Szefowa polskiego rządu zaznaczyła również, że Grupie Wyszehradzkiej zależy na tym, by polityka dotycząca delegowanych pracowników opierała się na kompromisie, który nie zamknie rynku dla rodzimych firm ze względu na nadmierne obciążenia biurokratyczne czy protekcjonizm –to jest nasz cel i ten cel wspólnie podejmujemy – dodała premier.
Więcej na:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-bedzie-wspolne-stanowisko-v4-w-sprawie-delegowania.html

Wspólny głos Grupy Wyszehradzkiej będzie niezbędny w dalszych pracach nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników, ale i Pakiecie Mobilności, który przesądzi o przyszłym kształcie transportu w UE.

Więcej o prezydencji węgierskiej:

http://www.visegradgroup.eu/documents/2017-2018-hungarian/20172018-hungarian

Opracowała:

Joanna Jasiewicz