Już 31 marca br. w Ostrołęce odbędzie się „I Kongres Infrastruktura i Rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”, którego organizatorem jest Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce wraz z Prezydentem Miasta Ostrołęki i Starostwem Powiatów Ostrołęckiego, Makowskiego, Przasnyskiego oraz Pułtuskiego. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest TLP.

I Kongres Infrastruktura i Rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego, rozpocznie się o godz. 11:30 w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce przy ul. Korczaka. Wydarzenie to będzie pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju poświęconym rozwojowi gospodarczemu i społecznemu północno – wschodniego Mazowsza. Kongres został objęty patronatem honorowym przez Pana Jarosława Gowina Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Kongres ma na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące infrastruktury drogowo komunikacyjnej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dróg 61, 53, 57, 544. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na konieczność większego wyrównania rozwoju tego obszaru, względem całego Mazowsza.

Jednym z głównych przekazów wydarzenia będzie identyfikacja szans i barier rozwojowych z punktu widzenia centralnego, regionalnego i lokalnego, a także różnych podmiotów biorących udział w kształtowaniu regionu: przedsiębiorcy, organizacje pożytku publicznego itp.

Uczestnikami kongresu będą krajowe środowiska naukowe, stowarzyszenia i instytucje propagujące idee rozwoju zrównoważonego, instytucje administracji rządowej, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, lokalni przedsiębiorcy i społeczeństwo.