I Kongres Infrastruktura i Rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego, który odbył się 31 marca w Ostrołęce już za nami. Podczas konferencji nie zabrakło znakomitych gości, przedstawicieli instytucji administracji rządowych samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i krajowych środowisk naukowych. Inicjatorem, a zarazem organizatorem wydarzenia było Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. Partnerem merytorycznym konferencji było TLP.

Kongres otworzył swoim wystąpieniem Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. – Żyjemy i pracujemy w pięknym regionie Mazowsza. Głęboko wierzymy w jego potencjał, dlatego postanowiliśmy zorganizować dzisiejszy Kongres, aby w tak zacnym gronie podyskutować na temat szans i zagrożeń w jego rozwoju. Jako przedsiębiorcy z tego terenu w sposób szczególny zwracamy uwagę na infrastrukturę, która jest ważnym determinantem lokalizacji inwestycji. Uważamy, że brak rozwiniętej sieci drogowej na naszym terenie jest poważną barierą utrudniającą rozwój społeczny i gospodarczy. Jestem przekonany, że dzisiejsza dyskusja będzie owocna i przyczyni się do wypracowania rozwiązań, które pomogą pobudzić rozwój naszego regionu. – mówił słowami wstępu Mirosław Szczepankowski.

Jako drugi głos zabrał Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów zauważając, iż region północno-wschodniego Mazowsza jest białą plamą, na mapie infrastruktury drogowej. Podziękował organizatorom za inicjatywę zorganizowania kongresu, wskazując ponad to, że region, mieszkańcy a w szczególności przedsiębiorcy potrzebują infrastruktury, aby móc się rozwijać.

Następnie Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit zapewnił w swoim wystąpieniu, że wniosek o dofinansowanie przebudowy mostu w Ostrołęce został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo i znajduję się na finalnym etapie akceptacji. Wiceminister wyjaśnił również, iż inwestycje w ramach wzmacniania dróg krajowych będą realizowane z budżetu państwa. – Będziemy zabiegać, jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, aby na ten konkretny cel były dodatkowe pieniądze. Chcemy również, aby kolejnym, programem oprócz budowy dróg krajowych, był właśnie program wzmocnień, który doprowadzi do tego, że cała sieć polskich dróg krajowych będzie mogła otrzymać nośność 11,5 tony – tłumaczył.

Z kolei Janusz Kotowski Prezydent Ostrołęki pokazał skale zadań realizowanych przez samorząd miejski oraz nowe inwestycje w tym budowę elektrowni, która będzie największa inwestycja od wielu lat w skali całego regionu. Podkreślił również problemy, z którymi samorząd nie jest sobie w stanie poradzić bez wsparcia administracji centralnej.

Kolejnym punktem programu był omówienie strategii rozwoju Północno-Wschodniego Mazowsza, w dyskusji panelistami byli Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oddziału w Ostrołęce Beata Kaczyńska, Zastępca Dyrektora, Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” Maciej Wroński, Wiceprezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce Andrzej Szabłowski oraz Prof. Grzegorz Gorzelak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach panelu zaprezentowano kluczowe działania samorządu zaprojektowane w strategii rozwoju województwa Mazowieckiego, a także skalę i rolę projektów realizowanych ze wsparciem funduszy europejskich. W dyskusji na temat mocnych stron regionu najczęściej wskazywano na czynnik ludzki, czyli pracowitość i wykształcenie mieszkańców Mazowsza. Nie udało się uniknąć kwestii infrastruktury, która z kolei w opinii przedsiębiorców jest obecnie jedną z najsłabszych stron i poważną barierą w rozwoju gospodarczym.

W ostatnim panelu dyskusyjnym „Rola infrastruktury w rozwoju regionu”, który bez wątpienia wywołała najwięcej emocji wśród zgromadzonych gości wzięli udział Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Jerzy Janowicz członek zarządu Stora Enso, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Marian Gołoś, Prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Mirosław Szczepankowski Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych. W ramach prezentacji wprowadzających przedstawiono m.in. plany GDDKiA w zakresie budowy i rozbudowy dróg oraz działania samorządów w obszarze dróg lokalnych. Prezes Mirosław Szczepankowski w swoim wystąpieniu przekonywał do konieczności wyboru zachodniego wariantu budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61, a także wskazywał na występujące w regionie utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych i ich konsekwencje dla przedsiębiorców i mieszkańców.

Konferencje zakończyło oficjalne podpisanie memorandum.

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU

Kongres miała na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące infrastruktury drogowo komunikacyjnej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dróg 61, 53, 57, 544. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na konieczność większego wyrównania rozwoju tego obszaru, względem całego Mazowsza. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

Opracowała: Beata Gorczyca