Publikujemy uzgodnioną ze stroną rosyjską i podpisaną instrukcję dotyczącą zasad wykonywania przewozów do i z Rosji. Dokument został wypracowany i zatwierdzony 29 września w Petersburgu podczas ostatniego posiedzenia komisji mieszanej ds. przewozów drogowych pod przewodnictwem wiceministrów transportu Rosji i Polski.

Instrukcja w szczególności dotyczy warunków i niezbędnych dokumentów potwierdzających, iż przewóz ma charakter dwustronny lub przewozów z krajów trzecich. Dokument ma obowiązywać od dnia 5 października.

Zobacz dokument