Dzisiaj Komisja Europejska  poinformowała, że portal służący do przedkładania zgłoszeń delegowania w transporcie drogowymjest już dostępny i gotowy do użycia pod linkiem tutaj.

Na tym nowym portalu można także znaleźć sekcję 'Pomoc (Help)’  wraz z 'Często zadawanymi pytaniami (FAQs) oraz tutorialami video wyjaśniającymi krok po kroku, jak korzystać z portalu (tutaj). FAQs i tutoriale video są dostępne we wszystkich językach wspólnotowych. Należy jednak pamiętać, że są to tylko tłumaczenia automatyczne, a oficjalne tłumaczenia zostaną udostępnione w nadchodzących dniach.

Dodatkowo, platforma testowa portalu pozostanie dostępna do odwołania, aby umożliwić Państwu przetestowanie portalu przed użyciem go w celach zawodowych. Portal testowy znajduje się pod linkiem tutaj.

Ponadto Komisja chciałaby zwrócić uwagę na ograniczenia, które czasami występują w tej początkowej wersji portalu – jeśli podczas pierwszego logowania pojawi się komunikat 'Odmowa dostępu (Access Denied)’, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami (w zależności od sytuacji):

 1. Użytkownik kliknął 'przejdź do mojego konta (go to my account)’, ale nigdy nie był zarejestrowany w portalu:
  a).Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do portalu. Użytkownik musi być właścicielem konta firmowego lub otrzymać zaproszenie.
 2. Użytkownik był w trakcie tworzenia nowego konta firmowego:
  a) Użytkownik musi kliknąć 'przeładuj aplikację (reload application)’ w komunikacie o błędzie i ponownie kliknąć przycisk 'utwórz konto (create an account)’.
  b) Problem zostanie rozwiązany, a proces tworzenia firmy zostanie wznowiony.
 3. Użytkownik został zaproszony e-mailem i otrzymał błąd po zalogowaniu się na konto EU Login:
  a) Użytkownik musi ponownie uruchomić proces zaproszenia, korzystając z linku otrzymanego wcześniej e-mailem.
  b) Problem zostanie rozwiązany, a proces rejestracji zostanie wznowiony.

W przypadku wszelkich kwestii technicznych, prosimy o kontakt pod adresem:
DIGIT-POSTINGDECLARATION-SUPPORT@ec.europa.eu.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego