INTERWENCJA TLP WS. ZATORÓW W URZĘDACH PRACY

INTERWENCJA TLP WS. ZATORÓW W URZĘDACH PRACY

7 lipca br. TLP spotkało się z Grzegorzem Wolffem, Zastępcą Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Podczas spotkania TLP przedstawiło problem związany z wydłużającym się czasem oczekiwania na wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jest to jedna z barier, z którą na co dzień spotykają się firmy transportowe z województwa mazowieckiego.  

W ostatnim czasie TLP dostaje coraz więcej zgłoszeń od firm członkowskich z regionu mazowieckiego o narastającym problemie z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dotychczas ta procedura zajmowała Urzędowi Pracy 7 dni roboczych, aktualnie wydłużyła się jednak do ponad miesiąca.

Pracownicy Urzędu Pracy uzasadniają problem brakami kadrowymi spowodowanymi oddelegowaniem części pracowników urzędu do realizacji zadań związanych z Tarczą Antykryzysową. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadania dot. Tarczy Antykryzysowej mają być traktowane przez pracowników jako priorytetowe.

Podczas spotkania TLP zwróciło szczególną uwagę na specyfikę zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym. Jest to praca, której wykonywanie przez obywatela państwa trzeciego nie jest możliwe bez posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu nie tylko w Polsce, ale także innych krajach. Co prawda, konsulaty dają możliwość składania wniosków o wizy, ale niestety bez dokumentów dopuszczających do polskiego rynku pracy nie ma możliwości ich faktycznego wyrobienia.  Kierowcy muszą posiadać jednak dokumenty, ponieważ zagraniczne służby kontrolne mają prawo domagać się przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawo pobytu na terytorium Unii Europejskiej.

Dyrektor Wolff na spotkaniu poinformował TLP, że zdaje sobie sprawę z powagi powstałego problemu i zadeklarował, że postara się pomóc w tym zakresie w miarę możliwości Urzędu. Sytuacja, w ocenie kierownictwa urzędu powinna ulec znacznej poprawie do końca tego kwartału.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP

 

Translate »