JEDNORAZOWA AMORTYZACJA NIE DLA WSZYSTKICH – INTERWENCJA TLP

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA NIE DLA WSZYSTKICH – INTERWENCJA TLP

Polski Sejm pracuje nad przyjęciem nowych przepisów, które podwyższą limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 100 000 zł. TLP wystąpiło z wnioskiem o umożliwienie dokonania takiego odpisu również od pojazdów ciężarowych.

Przygotowany przez Rząd projekt zakłada, że firmy będą mogły dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o wartości do 100 000 zł, jeżeli łączna kwota zakupionych środków trwałych przekroczy 10 000 zł w danym roku. Planowana ulga ma obejmować nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3–6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne, a także urządzenia techniczne i narzędzia, przyrządy i ruchomości.

W opinii TLP sytuacja, w jakiej znalazła się branża oraz jej rola dla gospodarki wymaga włączenia do przedmiotowej regulacji również środków transportu z podgrup 742 (pojazdy ciężarowe), 746 (ciągniki), 747 (naczepy) oraz 748 (przyczepy).

Jednorazowy odpis będzie stanowił największe wsparcie dla małych, rodzinnych przedsiębiorstw stanowiących zdecydowaną większość polskich firm – ok. 88% firm
w transporcie międzynarodowym dysponuje flotą do 10 pojazdów.  Koszt zakupu nowego ciągnika siodłowego lub zestawu stanowi dla tych firm znaczące obciążenie, dlatego wprowadzenie jednorazowego odpisu pozwoli tym podmiotom nie tylko na podjęcie decyzji o inwestycji, ale również zapewni większą stabilność finansową.

Mamy nadzieję, że Senatorowie podzielą argumentację TLP oraz rozszerzą projekt umożliwiając dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego również od pojazdów ciężarowych.

PRZEJDŹ DO PISMA TLP >>

Opracowała:

Joanna Rutkowska

 

 

Translate »