JUŻ NIEDŁUGO 30 STYCZNIA TLP W PE

JUŻ NIEDŁUGO 30 STYCZNIA TLP W PE

Już w najbliższy wtorek 30 stycznia br. Transport i Logistyka Polska organizuje w Parlamencie Europejskim śniadanie parlamentarne dla europosłów, stałych przedstawicielstw państw członkowskich w Brukseli oraz organizacji biznesowych w sprawie delegowania oraz praktycznych implikacji Pakietu Mobilności dla transportu. Nie zabraknie także przedstawicieli obecnej prezydencji bułgarskiej.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Parlamentarnej Grupy ds. małych i średnich przedsiębiorstw (SME Intergroup of the European Parliament) i pod przewodnictwem Europoseł Martiny Dlabajovej – sprawozdawcy parlamentarnej Komisji ds. Zatrudnienia do projektu dyrektywy o delegowaniu pracowników sektora transportu.

Czas i miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe. To właśnie teraz ważą się losy międzynarodowego transportu drogowego. I tak dla przykładu dzisiaj tj. 23 stycznia 2018 roku odbyła się oficjalna prezentacja w Komisji ds. Zatrudnienia kluczowych raportów komentujących propozycje zmian w prawie, zwanych potocznie Pakietem Mobilności. Debatowano o modelu delegowania pracowników w transporcie, czasie pracy, czasie jazdy oraz kwestii regularnych odpoczynków w kabinie.

W trakcie dyskusji pojawiło się wiele głosów rozsądku. Dlatego też TLP pragnie wzmocnić te głosy za pomocą wiedzy eksperckiej przedsiębiorców, których trudno posądzić iż reprezentują wyłącznie interesy środkowo europejskiej gospodarki. W trakcie naszego wydarzenia będziemy rozmawiać o realnych rozwiązaniach, które z jednej strony zapewnią sprawne funkcjonowanie transportu, z drugiej przyczynią się do polepszania warunków pracy kierowców.

W ocenie ekspertów niektóre z proponowanych rozwiązań  zagrażają bytowi wielu firm transportowych na rynku europejskim, zagrażają miejscom pracy w tych przedsiębiorstwach, a także wymianie towarowej w całej Unii. Paradoksalnie, nie są też odpowiedzią na potrzeby pracowników, co może zaskakiwać zważywszy na pęd ku tzw. Europie bardziej socjalnej.

Więcej o dzisiejszych obradach parlamentarnych w naszym newsletterze i strefie członkowskiej.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »