29 września W Petersburgu zakończyły się rozmowy polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. przewozów drogowych pod przewodnictwem wiceministrów transportu Rosji i Polski.

pl_ros_09_2016

Spotkanie zdominowała kwestia wypracowania i wprowadzenia w życie instrukcji dla służb kontrolnych, ujednolicającej interpretację rosyjskich rozporządzeń w kwestii wykonywania przewozów. W ostatnich miesiącach, to właśnie nowe zasady dokumentowania poszczególnych rodzajów przewozów – dwustronnych oraz z krajów trzecich, stanowiły największe utrudnianie w wykonywaniu przewozów do Rosji oraz skutkowały niejednokrotnie nałożeniem na polskich przedsiębiorców kar za brak odpowiedniego zezwolenia.

Uzgodnienie instrukcji oraz ocena jej wdrożenia przez rosyjskie służby kontrolne w najbliższych miesiącach było kluczowym warunkiem rozmów na temat kontyngentu zezwoleń na kolejny rok. Z perspektywy delegacji rosyjskiej najważniejszą kwestią było ustalenie limitów zezwoleń już podczas trwającego posiedzenia, aby zapewnić niezakłóconą wymianę towarową od początku nowego roku oraz możliwość pozyskania i realizacji nowych kontraktów.

W związku z krytycznym stanowiskiem strony rosyjskiej co do skutków wprowadzenia instrukcji i jej wpływu na praktykę organów kontrolnych rozmowy kilkukrotnie stanęły przed groźbą zerwania. Ostatecznie, zdecydowana postawa przewodniczącego polskiej delegacji – Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w MIiB, podkreślającego dyskryminujący charakter interpretacji przepisów przez rosyjskie służby kontrolne, pozwoliła dojść do porozumienia. Strona polska wielokrotnie wskazywała, że sposób interpretacji zasad wykonywania przewozów przez służby rosyjskie wpływa na zapotrzebowanie polskich przewoźników na poszczególne rodzaje zezwoleń. Z obawy przed tą interpretacją przewoźnicy zmuszeni są wyposażać kierowców w oba obowiązujące rodzaje zezwoleń.

Strony uzgodniły kształt instrukcji oraz zobowiązały się do jej przekazania służbom kontrolnym do 5 października. Następne posiedzenie komisji mieszanej, poświęcone ustaleniu kontyngentu na rok 2017, odbędzie się na początku listopada w Polsce. Podczas spotkana nastąpi ocenia wpływu wypracowanej instrukcji na ujednolicenie zasad wykonywania przewozów na i z terytorium Rosji.

Rozmowy z Federacją Rosyjską nigdy nie należały do łatwych, tym bardziej należy docenić konsekwentną linię przewodniczącego polskiej delegacji, który wsłuchując się w głos przedstawicieli środowiska nie dopuścił do przyjęcia negatywnych dla branży rozwiązań. Pozostaje mieć nadzieję, że przygotowana instrukcja odniesie oczekiwane rezultaty i pozwoli na uporządkowanie zasad wykonywania przewozów pomiędzy Polską a Rosją.

Opracowanie: J. Rutkowska