Komisja Europejska odrzuca żółtą kartkę parlamentów narodowych, w tym Polski, w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu. W ocenie Komisji Europejskiej nie doszło do naruszenia zasady subsydiarności.

Komisarz Thyssen, w toku dzisiejszej konferencji prasowej podkreśliła, że parlamenty narodowe mają duże znaczenie polityczne dla Komisji Europejskiej i jest im bardzo wdzięczna za istotne zaangażowanie w przedmiocie dyskusji o delegowaniu pracowników. Wszystkie zgłoszone zastrzeżenia zostały przez Komisję Europejską starannie przeanalizowane, ale w ocenie Komisji nie doszło do naruszenia zasady subsydiarności. Dlatego też Komisja nie wycofa się z proponowanej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Komisja Europejska, pod przewodnictwem JC Junckera, w pełni popiera swobodny przepływ osób w UE, lecz na podstawie jasnych, uczciwych zasad dla wszystkich i w pełni egzekwowanych.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy, komisarz wskazała, że analiza wpływu proponowanej regulacji w przedmiocie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w UE nie spowoduje zasadniczych negatywnych konsekwencji na rynku pracy w UE. Może oznaczać nieznaczną redukcję w zatrudnieniu, w konkurencji, ale w ocenie komisarz dotyczyć to będzie zasadniczo konkurencji opartej tylko na kosztach pracy (uważanej za nieuczciwą). Komisarz Thyssen podkreśliła, że otrzymuje liczne listy od partnerów społecznych, jak i parlamentów narodowych popierających zmianę niezależnie od tego, że pojawiają się bardzo różne, skrajne głosy.
Wskazała, iż istotą proponowanych zmian jest zwalczanie dostrzeżonych naruszeń prawa. Komisja chce bardziej socjalnej Europy, chce odzyskać zaufanie obywateli.

Komisja wskazuje także, że rewizja dyrektyw o delegowaniu nie dotyczy systemu zabezpieczeń społecznych w UE. Proponowane zmiany do obecnie obowiązującego rozporządzenia będą omawiane oddzielnie, w drugiej
połowie roku.

Pełen komunikat dostępny jest tutaj

W toku konferencji prasowej, swoje stanowisko zajęła także komisarz Bulc. Jej wystąpienie nie odnosiło się jednak do kwestii delegowania pracowników, lecz koncentrowało się na kwestiach klimatycznych tzw. „green economy”. Komisarz podkreśliła, iż zasadniczym celem Komisji Europejskiej jest optymalizacja, zwiększenie efektywności transportu przy pełnym wykorzystaniu innowacyjności, nowych technologii w transporcie. Komisja będzie koncentrować się na transporcie multimodalnym i temu będzie poświęcony rok 2017, w tym na zagadnieniach tzw. „zero emmission vehicles”. Komisja chciałaby także ulepszyć i wzmocnić sposób wymiany informacji oraz współpracy z partnerami społecznymi, aby powyższe cele realizować.

Opracowała: Joanna Jasiewicz