KOMISJA EUROPEJSKA PODZIELA STANOWISKO TLP W SPRAWIE DANII

KOMISJA EUROPEJSKA PODZIELA STANOWISKO TLP W SPRAWIE DANII

Komisja Europejska zareagowała na skargę TLP z 15 czerwca br. w sprawie duńskiego zakazu pozostawiania pojazdów na parkingach powyżej 25h obowiązującego od 1 lipca br. Dzisiaj Komisja wezwała Danię do zaprzestania dyskryminacji zagranicznych przewoźników i do poszanowania swobody świadczenia usług transportowych.

Zgodnie z dzisiejszym oficjalnym komunikatem „Komisja postanowiła dziś, że zwróci się do Danii o zniesienie przepisów, zgodnie z którymi na miejscach postojowych należących do państwa nie można parkować ciężarówek przez dłużej niż 25 godzin. To ograniczenie czasowe wpływa głównie na sytuację przewoźników niemających siedziby w Danii, co stanowi dyskryminację ze względu na obywatelstwo, niedozwoloną na gruncie Traktatów UE. Ponadto limit ten uniemożliwia przestrzeganie rygorystycznych przepisów UE dotyczących czasu odpoczynku kierowców ciężarówek. Zasady te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowania praw kierowców. Wspomniane ograniczenie narusza swobodę przewoźników w zakresie świadczenia usług transportowych (określoną w rozporządzeniu nr 1072/2009) i stanowi nieuzasadnioną pośrednią dyskryminację. Dania ma dwa miesiące na przedstawienie Komisji swoich uwag, po czym Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu uzasadnionej opinii.”

Tytułem przypomnienia duńskie przepisy ograniczają możliwość postoju pojazdów ciężarowych na parkingach zlokalizowanych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad. Maksymalny dopuszczalny czas postoju może wynosić  25 godzin. Od 2019 r. za parkowanie powyżej wyznaczonego limitu nakładane będą dodatkowe, wyższe opłaty (zwiększenie opłat z 550 do 2000 DDK). Ponadto, planowane jest również podniesienie kar za niezgodne z przepisami parkowanie na drogach wjazdowych i wyjazdowych z parkingów.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »