KOMISJA EUROPEJSKA PONOWNIE PROPONUJE WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

KOMISJA EUROPEJSKA PONOWNIE PROPONUJE WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

Kilka dni temu Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia określającego specjalne i tymczasowe rozwiązania związane z walką z pandemią covid-19 w zakresie odnawiania i przedłużania dokumentów oraz badań w pewnych aspektach przepisów odnoszących się do transportu drogowego.

Nie jest to nowy pomysł, gdyż podobne rozporządzenie zostało już wydane w maju 2020 r., czyli podczas pierwszej fali pandemii Covid-19. Dotyczyło jednak automatycznego przedłużania dokumentów, których ważność upływała w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia ubiegłego roku. TLP już w kwietniu 2020 r. wskazywała na potrzebę opracowania tego typu rozwiązania prawnego, które w znaczącym stopniu ułatwiłoby zapewnienie przez branżę transportu drogowego ciągłości łańcuchów dostaw na terenie całej Unii Europejskiej.

W najnowszym projekcie rozporządzenia KE proponuje, aby w związku z trudną sytuacją pandemiczną w wielu krajach UE, wydłużeniu o 7 miesięcy podlegały dokumenty i badania, których termin upłynął/upłynie w okresie od 1 września 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Wydłużeniu ważności podlegałyby m.in.:

– świadectwo kwalifikacji zawodowej

– karta kwalifikacji kierowcy

– „kod 95” w prawie jazdy

– prawo jazdy

– przegląd okresowy tachografu

– badania techniczne pojazdu

– licencja wspólnotowa

– świadectwo kierowcy

TLP pozytywnie ocenia propozycje Komisji, niemniej w naszej ocenie rozporządzenie powinno obejmować szerszy katalog rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie transportu drogowego w okresie pandemii COVID-19. Mając na uwadze fakt, że projekt będzie rozpatrywany przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski, przekazaliśmy na ręce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz polskich euro posłów listę dodatkowych kwestii, które w opinii TLP powinny zostać uwzględnione w proponowanym akcie prawnym. Zalicza się do nich m.in. wyłączenie kierowców wykonujący przewozy towarów lub osób z obowiązkowych zgłoszeń, rejestrów, formularzy oraz przeprowadzania testów na Covid-19. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej państwa członkowskie powinny zapewnić płynny ruch pojazdów ciężarowych dostarczających codziennie towary do wszystkich krajów UE. Niestety nie wszystkie państwa członkowskie o tym pamiętają.

Ponadto, w swoich uwagach do Ministra Infrastruktury TLP wskazała na uwzględnienie również dokumentów niezbędnych w przewozach towarów niebezpiecznych oraz na możliwość czasowego złagodzenia wybranych przepisów rozporządzenia 561/2006, dotyczącego czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Liczymy, że projekt rozporządzenia będzie procedowany na poziomie UE bez zbędnej zwłoki i wejdzie w życie już w najbliższym czasie.

Projekt rozporządzenia jest dostępny tutaj.

 

Opracował:
Artur Kalisiak
Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP

 

Translate »