Komisja Europejska skarży Danię i Finlandię do Trybunału Sprawiedliwości UE za przepisy w zakresie kabotażu

Komisja Europejska skarży Danię i Finlandię do Trybunału Sprawiedliwości UE za przepisy w zakresie kabotażu

Komisja zdecydowała się skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Danii i Finlandii o nieprawidłowe wdrożenie zasad dotyczących kabotażu zawartych w Rozporządzeniu 1072/2009 z dnia 21 października 2009  r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Rozporządzenie pozwala na przeprowadzenie maksymalnie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni na terenie państwa, w którym nastąpił rozładunek. Jednocześnie Rozporządzenie nie przewiduje dodatkowych ograniczeń w tym zakresie.

Fińskie prawo ogranicza liczbę wykonywanych operacji kabotażowych do 10 w  okresie 3 miesięcy. Komisja uważa ten dodatkowy wymóg za nieuzasadniony. Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem, operacja kabotażowa może obejmować kilka punktów załadunku i rozładunku, zaś prawo fińskie nakazuje traktować każdy załadunek i rozładunek jak oddzielną operację. Zgodnie zaś z duńskim prawem, pojedyncza operacja kabotażowa może obejmować kilka punktów załadunków lub rozładunków – takie wymogi również Komisja uznaje za nieuzasadnione.

W 2015 roku Komisja skierowała do obu państw tzw. uzasadnione opinie, niestety rządom Danii i Finlandii nie udało się w wyznaczonym czasie doprowadzić swojego prawodawstwa do stanu zgodnego z prawem Unii Europejskiej, stąd decyzja o skierowaniu spraw do Trybunału.

Komisja ma świadomość że w fińskim parlamencie procedowana jest ustawa, która może uregulować te kwestie. W przypadku uchwalania odpowiednich przepisów, Komisja rozważy ponownie dzisiejszą decyzję.

Joanna Rutkowska

Translate »