W dniach 19- 20 października w Gdańsku odbywa się międzynarodowa konferencja organizowana przez NSZZ Solidarność „W kierunku ochrony pracowników delegowanych”. Pierwszego dnia konferencji głównym tematem była sytuacja prawna pracowników międzynarodowego transportu drogowego.

W debacie „Transport międzynarodowy w praktyce ” nie zabrakło zatem Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność reprezentowanej przez Przewodniczącego Tadeusza Kucharskiego i przedstawicieli drugiej strony jakimi są pracodawcy, których reprezentował Maciej Wroński ze związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. Moderatorem dyskusji była dr Ewa Podgórska-Rakiel z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W panelu dyskusyjnym byli także przedstawiciele świata nauki oraz praktyki sądowej.

Przebieg debaty pokazał, że zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy dostrzegają, że największym problemem w zakresie kwestii socjalnych w transporcie jest brak odpowiedniej infrastruktury parkingowej wyposażonej w udogodnienia zapewniające godziwe warunki socjalne oraz zapewniającej bezpieczeństwo kierowcom i przewożonym ładunkom.

Uczestniczący w panelu eksperci wskazywali na problemy związane z obecnym modelem wynagrodzenia kierowców opartym na rozliczeniu podroży służbowej. Nabiera on szczególnie pejoratywnego znaczenia w przypadku choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, którego wynagrodzenie przekracza płacy minimalnej.

Debata była także doskonalą okazja do wymiany poglądów w przedmiocie delegowania pracowników i Pakietu Mobilności . TLP wskazała na swoje negatywne stanowisko w tej kwestii. Wroński wskazał, że unijne propozycje nie rozwiązują żadnego z realnych problemów pracowników transportu drogowego, a na dodatek stworzą nowe znacznie poważniejsze. Te nowe problemy mogą zdaniem przedstawiciela TLP odbić się negatywnie na polskim krajowym rynku pracy.

Na szczególne zainteresowanie zasługiwał wykład prof. Moniki Tomaszewskiej z Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Delegowanie i ustalenia stawek wynagrodzenia dla sektora transportu drogowego”. Prof. Tomaszewska wskazała bowiem na znaczące niejasności i sprzeczności w orzecznictwie europejskim związane z pojęciem minimalnych stawek wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia. Te pojęcia są bowiem często mylone.

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony rozważaniom w przedmiocie różnic między podróżą służbową a delegowaniem ,jak i roli mediacji w transgranicznych sporach pracowniczych. W toku dwudniowej konferencji zaplanowane są także wystąpienia przedstawicieli polskich oraz zagranicznych inspekcji pracy oraz zagranicznych związków zawodowych.

Opracowanie: Joanna Jasiewicz