Konferencja „Promowanie godnej pracy” zorganizowana przez holenderską prezydencję odbyła się w dniach 8-9 lutego w Amsterdamie i zgromadziła licznych gości zarówno z inspektoratów pracy oraz ministerstw pracy państw członkowskich UE, jak i innych przedstawicieli unijnych krajów nowej UE. Wśród tych ostatnich, obecnych było 9 osób z Polski – w tym przedstawiciele administracji oraz przedstawiciel związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, jako jedynej polskiej organizacji skupiającej biznes obecnej na tej konferencji. W trakcie dwudniowej konferencji odbyły się również sesje warszatowe i sesja merytoryczna. Była ona skoncentrowana na dwóch prezentacjach: Davida Foldena (Eurofund) „Mobility and posting of workers: a right and achievement” oraz prof. Macieja Duszczyka (UW) „EU mobility and posting of workers after the enlargement in 2004”.

źródło eu2016.nl

Podczas holenderskiej prezydentury, chcę promować godną pracę poprzez poszukiwanie wspólnej płaszczyzny – godna praca jest we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich UE. Tylko zmieniając zasady możemy ją wszystkim zapewnić. (…) – tak Lodewijk Asscher, holenderski minister spraw socjalnych i zatrudnienia rozpoczął konferencję pt. „Promowanie godnej pracy” zorganizowaną przez holenderską prezydencję w Amsterdamie. – Dbamy o swobodny przepływ pracowników, postarajmy się więc również o swobodny przepływ pomiędzy inspektoratami i ściślejszą współpracę ze sobą nawzajem. Musimy rozluźnić granice i zmniejszyć przeszkody, które wznieśliśmy wobec siebie – pomiędzy organizacjami, sektorami, krajami. Powinniśmy, jak nakazuje kultura, spojrzeć na problemy z góry i dzielić się wiedzą ze sobą nawzajem. Z kontrolerami, doradcami politycznymi i partnerami społecznymi z róznych krajów UE. I idealnym miejscem, aby to zrobić jest ta konferencja – dodał. Holenderski minister podkreślał również wagę idei równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu oraz konieczność wzmocnienia współpracy transgranicznej celem zwalczania nielegalnej pracy.

 

Michel Servoz z DG Employment podkreślił, że Komisja Europejska dostrzega istniejące nierówności w zakresie spraw socjalnych w państwach członkowskich i kładzie nacisk na współtworzenie „sharing economy”. Dlatego też w najbliższych tygodniach mają rozpocząć się prace nad projektem pt. „Europejski Filar Praw Socjalnych”. Dokument ten ma być zbiorem zasad i wartości wspólnych dla wszystkich krajów UE, które będą wyznacznikiem poziomu ochrony prawnej pracowników, również w zakresie indywidualnym. KE zamierza przy tym zrewidować również 24 dyrektywy z lat 90’, w szczególności w zakresie przepisów BHP. Pakiet Mobilności Pracy jako kojelny istotny dokument podsumowujacy planowane zmiany w zakresie praw socjalnych w UE  ma być ogłoszony już w marcu br. W toku warsztawów przedstawiciele Komisji Europejskiej odwoływali się do priorytetrów KE, w tym Przewodniczącego KE tj.stworzenia jasnych, uczciwych i należycie egzekwowanych norm prawnych, a co za tym idzie, również rewizji przepisów o delegowaniu i ubezpieczeniach społecznych. Pracownicy mieliby otrzymywać jednolite stawki za tę samą pracę, ale w sposób zrównoważony – KE ma świadomość, że delegowanie jest związane bezpośrednio ze swobodą świadczenia usług. Jednak jak podkreślał jednak profesor Maciej Duszczyk z Uniwesrsytetu Warszawskiego, prowadząc dyskusję o równej płacy, należy również zwrócić uwagę na element równych kosztów ponoszonych na tę pracę (w tym kosztów delegowania).

 

Podczas debaty partnerów społecznych (ETUC, FNV, FIEC, EFBWW, BusinessEurope), każda strona mogła wskazać problemy, czy zagadnienia, które są najbardziej istotne z jej punktu widzenia. Warto podkreślić, że w niektórych kwestiach zarówno pracodawcy, jak i związkowcy mówili jednym głosem. Obydwie strony zgadzają się, że istotna jest rola autonomicznego dialogu z partnerami społecznymi oraz współpraca z inspekcjami. – Przy czym inspekcje te powinny być wyposażone w narzędzia do zwalczania patologii na rynku, w tym pozornego samozatrudnienia – podkreślali pracodawcy. Według obu stron, bardzo ważna jest kwestia tworzenia jasnych przepisów, dostosowanych do sytuacji i partnerów społecznych. Związkowcy zwrócili jednak uwagę, że w niektórych nowych krajach UE brakuje związków zawodowych, stąd może się pojawiać problem braku partnerów społecznych do dyskusji o przepisach. To z kolei może prowadzić do pozorności przepisów, czyli, jak podkreślali przedstawiciele EFBWW, w rzeczywistości nie chronią one pracowników.

 

Jeden z uczestników konferencji w rozmowach kuluarowych podsumował swoje odczucia słowami: „Niestety pomimo deklaracji chęci znoszenia barier, w trakcie konferencji wyraźnie dało się wyczuć dużą hermetyczność środowiska, zarówno biznesowego, jak i instytucji, organizacji i ministerstw krajów starej Unii w odniesieniu do organizacji i administracji nowych członków UE. Wydaje się także, że argumenty socjalne są niestety wykorzystywane w walce o dostęp do europejskiego rynku.”.